Giới thiệu

Sự kiện được tổ chức nhằm kết nối các thế hệ cựu sinh viên đã từng học tập tại khoa Quản Trị Kinh Doanh. Đến với sự kiện, các cựu sinh viên có cơ hội mở rộng networking với nhiều thế hệ khác nhau của mái nhà FBA. Là thành viên của Hội cựu sinh viên FBA Alumni, họ sẽ cùng giúp đỡ, trao đổi các vấn đề trong cuộc sống cũng như công việc và tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao từ các thế hệ tài năng của khoa cho Doanh nghiệp của mình

 

 

Thông tin vé

Vé Tham dự Sự kiện gặp mặt Cựu sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Ngoại Thương

Khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Ngoại Thương được thành lập vào ngày 7/4/1999 với 3 nhiệm vụ cơ bản:
1) Đào tạo và giảng dạy
- Triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy các chuyên ngành Quản trị kinh doanh và tham gia các chương trình đào tạo thuộc các chuyên ngành đào tạo khác của Nhà trường.
- Lập kế hoạch xây dựng và phát triển chiến lược của Khoa.
- Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo của ngành QTKD và các chuyên ngành thuộc ngành quản trị kinh doanh.
- Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo của Nhà trường cho từng chuyên ngành trong Khoa.
- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo của các chuyên ngành thuộc ngành QTKD.
2) Nghiên cứu khoa học
- Thông báo và triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ của các Bộ và các cơ quan nhà nước khác.
- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học của Khoa.
- Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Tổ chức các hội thảo khoa học chuyên ngành các cấp.
3) Quản lý nguồn nhân lực
- Quản lý giảng viên của Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.
- Xây dựng kế hoạch nhân sự của Khoa, tham gia vào công tác tuyển dụng, đảm bảo nhân sự được tuyển dụng phù hợp với yêu cầu của Khoa.
- Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển đội ngũ giảng viên kế cận.
- Phối hợp đánh giá công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giáo viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng dạy.

Liên hệ nhà tổ chức