Giới thiệu

Chủ đề của Buổi Học Miễn Phí Hàng Tuần của CoderSchool tuần này là Giới thiệu về Machine Learning. Các bạn sẽ được thử phân tích những bộ dữ liệu, kĩ năng đầu tiên và quan trọng nhất của Machine Learning, được hướng dẫn bởi giảng viên khóa học Hải Minh. 
 

Đây cũng là cơ hội học thử một buổi học điển hình của CoderSchool.  Trong buổi học, các bạn sẽ được làm quen với Machine Learning bằng bài tập thực hành. Sau buổi học, bạn sẽ được chuẩn bị sẵn sàng để tham gia khóa học Machine Learning chính thức của CoderSchool, khai giảng ngày 28 tháng 8. 
 

Buổi học sẽ hoàn toàn bằng tiếng Anh và thực hành trên máy tính. Học viên cơ bản cứ thoải mái tham dự. 
***********

This week at CoderSchool's Free Weekly Workshop, you will try out analyzing data sets, one of the first skill in Machine Learning. The session will be led by the course instructor, Hai Minh. 


This Free Weekly Workshop series is to provide students an insight into a typical class at CoderSchool. You will have hands-on practice with our assignment on Machine Learning. By the end of the workshop, you will be fully prepared to join our Machine Learning Course, which will start on August 28th.


The workshop is entirely in English. Don't forget to bring your laptop. Beginners are welcome!

 

Thông tin vé

General Admission

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

CoderSchool

A Premium Coding School, based in Ho Chi Minh city, Vietnam that offers world-class classes on the most in-demand technologies in the world. Our past courses include but not limited to Blockchain Technology, Ruby on Rails, React/React Native, UI/UX, Android, iOS.

Liên hệ nhà tổ chức