Giới thiệu

Hãy đến với Buổi học Miễn Phí Hàng Tuần của CoderSchool (Học Tăng Ca) vào thứ bảy tuần này và học về Javascript!

Javascript là ngôn ngữ lập trình cơ bản phù hợp với các bạn mới bắt đầu học lập trình. Tuy đơn giản, nhưng sức mạnh của Javascript là nền tảng và được áp dụng rộng rãi trên rất nhiều web and mobile applications. Số lượng công việc trong Javascript ở Việt Nam hiện nay đứng đầu nhu cầu cho IT devs. Vì là kiến thức nền tảng cho rất nhiều ngôn ngữ cao cấp khác, học xong Javascript sẽ giúp bạn có kiến thức căn bản để bắt đầu sự nghiệp coding của mình. 

Trong buổi học, các bạn sẽ được thực tập xây dựng một mobile game, Kéo, Búa và Bao. Mục đính buổi học chủ yếu để giới thiệu cơ bản về Javascript, đồng thời cho các bạn cảm nhận một buổi học thực thụ của CoderSchool. 

Rủ bạn bè theo và nhớ mang laptop nhá. 

*English*

Come to CoderSchool's Free Weekly Workshop (extra session) this Saturday and learn about Javascript!

Javascript is the basic programming language for coding starters. Despite its simplicity, Javascript is the foundation of the majority of web and mobile applications nowadays. Jobs in Javascript are the most abundant opportunities in Vietnam. After Javascript, you can learn many other advanced languages, such as React, React Native, Node.js, etc.

In the workshop, you will practice to make a mobile game, Rock, Paper and Scissor. The main goal of the workshop is to introduct the basis of Javascript and gives you a glance of a class at CoderSchool. 

Bring your friends and laptop! 

Thông tin vé

General

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

CoderSchool

The Premium Coding School, based in Ho Chi Minh city, Vietnam that offers world-class classes on the most in-demand technologies in the world. Our past courses include but not limited to Blockchain Technology, Ruby on Rails, React/React Native, UI/UX, Android, iOS.

Liên hệ nhà tổ chức