Giới thiệu

Bạn muốn học thêm về React Native và xây dựng mobile apps cho cả Android và iOS bằng Javascript không? Hãy đến với buổi học miễn phí của CoderSchool vào ngày 10/7 này!

Buổi học sẽ hướng dẫn các bạn tự xây dựng một miniTwitter app với React Native, framework mới nhất và mạnh mẽ nhất trong front-end web development hiện nay. Với React Native, bạn có thể code một lần và deploy cho 2 platforms, iOS và Android, vừa đẹp và tương tác. Bạn sẽ học cách làm vài thứ cool khác cho twitter app của mình, ví dụ như nút "like" và "delete" và vài mẹo khác để làm cho app thân thiện hơn. 

Rủ bạn bè và đừng quên mang laptop theo. 

Want to learn more about React Native and how to build mobile apps for Android and iOS in JavaScript? Join us this Tuesday.

This workshop will teach you to build a miniTwitter app with React Native, one of the newest and most powerful technologies out there and that's here to stay. Finally, you can write code once and deploy to both platforms, with native performance, look and feel. You will learn how to add some cool features to your miniTwitter app, such as "like" and "delete" buttons and some UI improvements. 

So just bring yourself and maybe a friend! Don't forget to bring your laptop. 

Limited spaces available. 

Thông tin vé

General Admission

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

CoderSchool

A Premium Coding School, based in Ho Chi Minh city, Vietnam that offers world-class classes on the most in-demand technologies in the world. Our past courses include but not limited to Blockchain Technology, Ruby on Rails, React/React Native, UI/UX, Android, iOS.

Liên hệ nhà tổ chức