Giới thiệu

Chủ đề của Buổi Học Miễn Phí Hàng Tuần của CoderSchool tuần này là ngôn ngữ lập trình Ruby

Bạn cảm thấy tạo một ứng dụng trên web hiện đại thiệt nhức đầu?

Hãy học thử Ruby và cảm nhận thú vui tao nhã của công việc lập trình .  Trong buổi học, các bạn sẽ được ôn tập lại kiến thức Ruby và làm quen với Rails bằng bài tập thực hành. Sau buổi học, bạn sẽ được chuẩn bị sẵn sàng để tham gia khóa học Ruby on Rails chính thức của CoderSchool, khai giảng ngày 17 tháng 7. 

Buổi học sẽ hoàn toàn bằng tiếng Anh và thực hành trên máy tính. Nhớ mang theo máy tính. Kiến thức cơ bản về Ruby là cần thiết, thông tin về Ruby có thể tìm hiểu thêm tại http://guides.rubyonrails.org/

*English*

This week at CoderSchool's Free Weekly Workshop, you will have a chance to refresh your memory on Ruby Programming Language

This Free Weekly Workshop series is to provide students an insight into a typical class at CoderSchool. Ruby is a very powerful framework for many web applications, such as Basecamp, GitHub, Shopify, Airbnb, Soundcloud, etc. Have you ever found making an interactive, modern web application daunting? If so, come to CoderSchool's free workshop to learn about Ruby. You will have hands-on practice with our assignment on Ruby and Rails. By the end of the workshop, you will be fully prepared to join our Ruby on Rails course, which will start on July 17th. 

The workshop is entirely in English. Don't forget to bring your laptop. Basic knowledge of Ruby is required, more information can be found here http://guides.rubyonrails.org/

 

Thông tin vé

General Admission

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

CoderSchool

A Premium Coding School, based in Ho Chi Minh city, Vietnam that offers world-class classes on the most in-demand technologies in the world. Our past courses include but not limited to Blockchain Technology, Ruby on Rails, React/React Native, UI/UX, Android, iOS.

Liên hệ nhà tổ chức