Giới thiệu

𝐁𝐄𝐄𝐓𝐇𝐎𝐕𝐄𝐍 𝐏𝐈𝐀𝐍𝐎 𝐒𝐎𝐍𝐀𝐓𝐀𝐒 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓 là buổi hòa nhạc nằm trong chuỗi hòa nhạc gây quỹ của Trường Âm Nhạc và Nghệ Thuật Biểu Diễn Erato, nhằm hỗ trợ những trẻ em miền Trung đang chịu ảnh hưởng từ thiên tai và kỉ niệm 250 năm ngày sinh của Beethoven.

Buổi hòa nhạc gây quỹ với sự góp mặt của các giáo viên và học viên từ Erato School of Music and Performing Arts. 

 

Chương trình bao gồm:

  • 𝑃𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑆𝑜𝑛𝑎𝑡𝑎 𝑁𝑜. 1 𝑖𝑛 𝐹 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟, 𝑂𝑝. 2, 𝑁𝑜. 1
  • 𝑃𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑆𝑜𝑛𝑎𝑡𝑎 𝑁𝑜. 7 𝑖𝑛 𝐷 𝑚𝑎𝑗𝑜𝑟, 𝑂𝑝. 10, 𝑁𝑜. 3
  • 𝑃𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑆𝑜𝑛𝑎𝑡𝑎 𝑁𝑜. 8 𝑖𝑛 𝐶 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟, 𝑂𝑝. 13 “𝑃𝑎𝑡ℎ𝑒́𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒”
  • 𝑃𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑆𝑜𝑛𝑎𝑡𝑎 𝑁𝑜. 17 𝑖𝑛 𝐷 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟, 𝑂𝑝. 31, 𝑁𝑜. 2 “𝑇ℎ𝑒 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑠𝑡”
  • 𝑃𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑆𝑜𝑛𝑎𝑡𝑎 𝑁𝑜. 14 𝑖𝑛 𝐶-𝑠ℎ𝑎𝑟𝑝 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟, 𝑂𝑝. 27, 𝑁𝑜. 2, “𝑀𝑜𝑜𝑛𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡” 
  • 𝑃𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑆𝑜𝑛𝑎𝑡𝑎 𝑁𝑜. 26 𝑖𝑛 𝐸♭ 𝑚𝑎𝑗𝑜𝑟, 𝑂𝑝. 81𝑎, “𝐿𝑒𝑠 𝐴𝑑𝑖𝑒𝑢𝑥”

 

Giá vé:

👩🏻‍🦱 Người lớn: 𝟐𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍𝐃/ khách tham dự

👧🏻 Học sinh: 𝟏𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍𝐃/ khách tham dự

Thông tin vé

Vé người lớn

200.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé học sinh

150.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Erato School of Music and Performing Arts

Erato School of Music and Performing Arts (ESMPA) là trường nhạc tư hàng đầu với cơ sở vật chất hoàn chỉnh nằm trong một cảnh quan lý tưởng cho các hoạt động giáo dục nghệ thuật và văn hóa. Với phương châm luôn tin vào vai trò trọng yếu của giáo dục âm nhạc và nghệ thuật đối với tương lại phát triển của Việt Nam, ESMPA theo đuổi triết lý mỹ học toàn diện “tất cả mọi hình thức âm nhạc đều bình đẳng và vị nhân sinh”, được hiện thực hóa theo ba tiêu chí Hàn lâm – Đại chúng – Tính Giải trí.

Liên hệ nhà tổ chức