Giới thiệu

-

Thông tin vé

Single Ticket - Regular

249.000 VND
Vé ngừng bán online

Single Ticket - Early bird (45% Off)

159.000 VND
Vé ngừng bán online

Single Ticket - Pre-sale (25% Off)

199.000 VND
Vé ngừng bán online

Couple Ticket

489.000 VND
Vé ngừng bán online

Couple Ticket - Early Bird (45% Off)

299.000 VND
Vé ngừng bán online

Couple Ticket - Pre-sale (20% Off)

399.000 VND
Vé ngừng bán online

Group Ticket

729.000 VND
Vé ngừng bán online

Group Ticket - Early bird (45% Off)

437.000 VND
Vé ngừng bán online

Group Ticket - Pre-sale (20% Off)

599.000 VND
989.000 VND Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Glints Vietnam

Glints là nền tảng tuyển dụng đến từ Singapore với sứ mạng rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu doanh nghiệp bằng nền tảng tuyển dụng cho nhân sự trẻ.

Chúng tôi hỗ trợ các tài năng trẻ khám phá đam mê nghề nghiệp và phát triển kỹ năng chuyên môn, đồng thời trao quyền cho doanh nghiệp trong việc thu hút nhân tài phù hợp với chiến lược nhân sự công ty.

Website: https://glints.vn

Liên hệ nhà tổ chức