Giới thiệu

Buổi seminar ngày 27/07/2019, anh Thẩm Văn Hương – Chủ tịch HĐQT, CEO của CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM SS4U sẽ chia sẻ về các vấn đề như: Cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng chuyển đổi số trong doanh nghiệp may mặc, tổng quan về ERP – nền tảng cho sự chuyển đổi số… Ngoài ra, buổi seminar sẽ giới thiệu về giải pháp Smart Factory cho ngành may mặc. Đặc biệt hơn, các bạn còn được hỗ trợ cài đặt và sử dụng thử giải pháp SS4U.ERP Garment, một trong các sản phẩm của SS4U.

 

Nội dung của buổi seminar:

Phần 1: Cách mạng Công nghiệp 4.0 và xu hướng chuyển đối số trong doanh nghiệp sản xuất.

 

Phần 2: Tổng quan về ERP và là nền tảng cho chuyển đổi số

 

Phần 3: Giới thiệu giải pháp Smart Factory của iFactory cho ngành may mặc, da giày.

 

Phần 4: Giải pháp SS4U.ERP for Garment – sẵn sàng ERP trong 29 ngày làm việc

 

Phần 5: Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp triển khai ERP nhân 14 năm thành lập

 

Phần 6: Cài đặt phần mềm và hỗ trợ sử dụng thử giải pháp SS4U.ERP Garment

Xem chi tiết tại: http://erpindustry.vn/seminar-giai-phap-chuyen-doi-so-cho-doanh-nghiep-may-mac/

Thông tin vé

Seminar: Giải pháp chuyển đối số cho doanh nghiệp may mặc

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Vé mời tham dự Seminar 27/7

Nhà tổ chức

Công ty Cổ phần Phần Mềm SS4U

Chuyên cung cấp các giải pháp phần mềm ERP theo ngành như: May mặc, dược, nhựa, gỗ, nội thất...

Liên hệ nhà tổ chức