Giới thiệu

(En français plus bas)

Một hành trình âm nhạc I Un voyage musical

Chương trình dự kiến ngày 15.08 I Programme prévisionnel le 15.08

Tứ tấu dây số 1, Op.5(1912) – Lần đầu tiên tại Việt Nam I Quatuor à cordes No. 1, Op. 5 (1912) – Première au Vietnam

Darius Milhaud (1892-1974)

1. Rythmique

2. Intime, contenu

3. Vif, très rythmé

Tứ tấu dây “Skyline”(2015) I “Skyline” for String Quartet (2015)

Vũ Việt Anh (b.1976)

Tứ tấu dây số 2 “Flashbacks” (2018) I Quatuor à cordes No. 2 “Flashbacks” (2018)

Nguyễn Minh Nhật (b.1997)

Tứ tấu dây “Ellington Fantasy” – Lần đầu tiên tại Việt Nam I Quatuor à cordes “Ellington Fantasy” – Première au Vietnam

Duke Ellington (1899-1974)

Phối khí I Arrangement : Paul Chihara (b.1938)

1. I'm Beginning to See the Light (1944)

2. Sophisticated Lady (1933)

3. Take the A Train (1939)

Nghệ sĩ I Artistes :

Petr Fedetov, violon

Nguyen Thien Minh, violon

Kim Mai Nguyen, viola I alto

Avery Waite, cello I violoncelle

 

Giải lao I  Entracte

 

Folk Suite from Afghanistan – Lần đầu tiên tại Việt Nam I Première au Vietnam

Afghan Folk Songs

Phối khí I Arrangement : Nguyen/Waite Duo

1. Mughuli Medley

2. Ay Sarban

3. Anar Anar

4. Agar Bahar Biyayad

5. Hamaja Dokani Rang Ast

6. Khandarez - Shakoko Jan

Pocket-Sized Suite for Two Travelers (2018) – Lần đầu tiên tại Việt Nam I Première au Vietnam

Kim Mai Nguyen (b.1987) & Avery Waite (b.1987)

1. Hot Day, Far Away

2. Nothin’ To It

3. Codename

American Bluegrass Suite – Lần đầu tiên tại Việt Nam I Première au Vietnam

Mark O'Connor (b.1961)

Arr. Nguyen/Waite Duo

1. Emily’s Reel (1996)

2. Appalachia Waltz (1993)

3. Fiddlin’ Around (1976)

Nghệ sĩ I Artistes :

Kim Mai Nguyen, viola I alto

Avery Waite, cello I violoncelle

 

Chương trình dự kiến ngày 16.08 I Programme prévisionnel le 16.08

Hành khúc tang lễ của một con rối (1872) - Lần đầu tiên tại Việt Nam I “Marche funèbre d'une marionnette” (1872) - Première au Vietnam
Charles Gounod (1818-1893)
Ngũ tấu cho violon, oboe, viola, cello và piano cung fa trưởng I Quintette pour violon, hautbois, alto, violoncelle et piano en fa majeur (1905) 
Théodore Dubois (1837-1924)
1. Allegro
2. Canzonetta
3. Adagio non troppo
4. Allegro con fuoco


Nghệ sĩ I Artistes :
Chương Vũ, violon
Hoàng Mạnh Lâm, hautbois I oboe
Bùi Anh Sơn, alto I viola
Ngô Hoàng Quân, violoncellle I cello
Sun-Young Ju, piano

Giải lao I  Entracte

"Moderato" của bản senerade cho dây cung Mi trưởng, Op.22 I "Moderato" - La sérénade pour cordes en mi majeur, Op. 22 (1875)
Antonín Dvořák (1841-1904)
Ngũ tấu cho violon, kèn clarinet, viola, cello và piano cung Rê trưởng (1893) - Lần đầu tiên tại Việt Nam I Quintette pour violon, clarinette, viola, cello et piano en D majeur (1893)
Zdeněk Fibich (1850-1900) - Première au Vietnam

1. Allegro non tanto
2. Largo
3. Scherzo
4. Finale - Allegro con spirito


Nghệ sĩ I Artistes :
Swang Lin, violon
Tran Khanh Quang, clarinette I Kèn clarinet
Vincent Fillatreau, alto I viola
Jesse Henkensiefken, violoncelle I cello
Tatiana Tessmann, piano

Thông tin vé

Giá vé I Tarif

210.000 VND
Vé ngừng bán online

Giá vé thành viên I Tarif membre

130.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé dành cho người có thẻ thành viên của L'Espace. Thẻ sẽ được yêu cầu xuất trình tại cửa soát vé.

Giá vé sinh viên I Tarif étudiant

100.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé dành cho học sinh, sinh viên. Thẻ sẽ được yêu cầu xuất trình tại cửa soát vé.

Nhà tổ chức

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHÁP TẠI HÀ NỘI-L'ESPACE

Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội – L’Espace là nơi giao lưu gặp gỡ về ngôn ngữ, văn hóa Pháp và các nước Pháp ngữ. Đây là trung tâm giảng dạy tiếng Pháp và là một trong những địa chỉ quen thuộc của đời sống văn hóa nghệ thuật Hà Nội.

Liên hệ nhà tổ chức