Giới thiệu

FRÉDÉRIC CHOPIN Piano Concerto No. 1 in E Minor, op. 11

I. Allegro maestoso

II. Romanze – Larghetto

III. Rondo – Vivace

Piano: JOANNA MARCINKOWSKA

Giải lao | Intermission

FRÉDÉRIC CHOPIN Piano Concerto No. 2 in F Minor, op. 21                

I. Maestoso

II. Larghetto

III. Allegro vivace

Piano: NGUYỄN VIỆT TRUNG

Biểu diễn | Performing: Dàn nhạc Giao hưởng HBSO | HBSO Symphony Orchestra

Chỉ huy | Conductor: WOJCIECH CZEPIEL

Thông tin vé

TYPE 1

750.000 VND
Vé ngừng bán online

TYPE 2

650.000 VND
Vé ngừng bán online

TYPE 3

550.000 VND
Vé ngừng bán online

TYPE 4

400.000 VND
Vé ngừng bán online

VÉ HSSV (chỉ bán tại chỗ)

80.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

NHÀ HÁT GIAO HƯỞNG NHẠC VŨ KỊCH TP. HỒ CHÍ MINH

Thành lập theo Quyết định số 955/QĐ-UB của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh, ký ngày 21/6/1993 với tên gọi ban đầu là “Nhà hát Giao hưởng và Thính phòng”, sau đổi thành “Nhà hát Giao Hưởng và Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh”. Ngày 09/9/2006 được sự chấp thuận của lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân, Sở Văn Hóa Thông Tin Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà hát được đổi tên thành: “Nhà Hát Giao Hưởng - Nhạc, Vũ Kịch Thành Phố Hồ Chí Minh”.

Liên hệ nhà tổ chức