Giới thiệu

PIANO RECITAL

Chương trình Hợp tác với Học viện Âm nhạc Mickiewicz Quỹ Âm nhạc Warsaw – Ba Lan

In cooperation with Mickiewicz Institut Warsaw Music Foundation – Poland

 

DOMENICO SCARLATTI Sonata in E Minor, K. 98

FRÉDÉRIC CHOPIN Étude “Revolutionary” in C Minor op. 10, No. 12

FRÉDÉRIC CHOPIN Nocturne in D-flat Major, op. 27, No. 2

FRÉDÉRIC CHOPIN Préludes Nos. 17 & 24, op. 28

Piano: NGUYỄN VIỆT TRUNG

 

WOJCIECH CZEPIEL 3 Mazurkas

FRÉDÉRIC CHOPIN “Grande Valse Brillante” in E-flat Major, op. 18

FRÉDÉRIC CHOPIN Waltz in A-flat Major, op. 42

FRÉDÉRIC CHOPIN Andante spianato et Grande Polonaise Brillante in E-flat Major, op. 22

Piano: JOANNA MARCINKOWSKA

 

XAVIER MONTSALVATGE Tres Divertimentos for piano 4 hands

Piano I: JOANNA MARCINKOWSKA

Piano II: NGUYỄN VIỆT TRUNG


 

Thông tin vé

TYPE 1

750.000 VND
Vé ngừng bán online

TYPE 2

650.000 VND
Vé ngừng bán online

TYPE 3

550.000 VND
Vé ngừng bán online

TYPE 4

400.000 VND
Vé ngừng bán online

VÉ HSSV (chỉ bán tại chỗ)

80.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

NHÀ HÁT GIAO HƯỞNG NHẠC VŨ KỊCH TP. HỒ CHÍ MINH

Thành lập theo Quyết định số 955/QĐ-UB của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh, ký ngày 21/6/1993 với tên gọi ban đầu là “Nhà hát Giao hưởng và Thính phòng”, sau đổi thành “Nhà hát Giao Hưởng và Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh”. Ngày 09/9/2006 được sự chấp thuận của lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân, Sở Văn Hóa Thông Tin Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà hát được đổi tên thành: “Nhà Hát Giao Hưởng - Nhạc, Vũ Kịch Thành Phố Hồ Chí Minh”.

Liên hệ nhà tổ chức