Giới thiệu

Người quản lý dự án tốt nhất phải là nhà lãnh đạo xuất sắc. Họ biết cách động viên, đưa mọi người lại gần nhau để đạt được những thành công trọn vẹn nhất. Họ dẫn đầu với trách nhiệm giải trình, họ có khả năng nhận thức được rủi ro, và có can đảm để hành động. Và vì vậy, họ nhận được những sứ mệnh tuyệt vời nhất và thú vị nhất.

Các dự án phức tạp ngày nay đòi hỏi sự lãnh đạo đúng đắn để đạt đến thành công. Theo những nghiên cứu và những kinh nghiệm trong ngành cho thấy: Năng lực lãnh đạo không phải là một trong những kỹ năng quản lý dự án tùy chọn nữa mà đây là một phần quan trọng của việc trở thành một Người quản lý dự án thành công. Làm chủ kĩ năng quản lý dự án giờ đây là một yếu tố chính trong sự thành công của cá nhân và tổ chức.

Tham gia với chúng tôi và cùng thảo luận về chủ đề “Nhà quản lý dự án tài ba luôn biết làm chủ những kỹ năng quan trọng và bạn cũng thế!” để hiểu làm thế nào để nắm vững được các yếu tố của mô hình lãnh đạo quản lý dự án và làm thế nào để đạt được trình độ Quản lý dự án cao nhất để góp phần vào sự thành công cá nhân và tổ chức.

Thời gian & Địa điểm:
8:00 – 9:30 sáng, thứ Năm Ngày 5 Tháng 4, 2018
PJ’s Coffee Sala, 145 – 147 Nguyễn Cơ Thạch, Quận 2, TP HCM

Sự kiện này chỉ giới hạn cho 24 người đăng ký đầu tiên và hoàn toàn MIỄN PHÍ, vì vậy hãy nhanh tay đăng ký 

Thông tin vé

Miễn phí vào cửa

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

TRG International

Công ty đa quốc gia chuyên cung cấp giải pháp doanh nghiệp và nhân sự

Liên hệ nhà tổ chức