Giới thiệu

Chương trình truyền thông & huấn luyện

ỨNG DỤNG "DISC" ĐỂ HIỂU NGƯỜI
VÀ THÀNH CÔNG TRONG GIAO TIẾP

 • Nếu bạn quan tâm tìm hiểu tính cách con người, bạn chắc hẳn đã từng nghe nói đến DISC? Đó là công trình nghiên cứu về tâm lý và tính cách con người hoàn toàn mang tính chất khoa học và đã được khái quát hóa thành những nhóm đặc tính cụ thể.
   
 • Vậy, làm thế nào để sử dụng DISC hiệu quả?
   
 • DISC được ứng dụng như thế nào trong tuyển dụng, trong sắp xếp và quản lý nhân sự; Phát triển nhân tài; Xây dựng văn hóa doanh nghiệp; điều hành doanh nghiệp; trong giao tiếp hàng ngày.
   
 • Cùng với phần lý thuyết cô đọng, qua phim The Last Airbender, chủ đề này sẽ được minh họa một cách hấp dẫn và dễ hiểu. Bạn sẽ có một nền tảng kiến thức và công cụ hữu hiệu để áp dụng vào thực tế.

 

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Trang bị cho người tham dự một số kiến thức về:

     + DISC, một phương pháp nhận diện tính cách con người được phân theo nhóm
     + Cách sử dụng và các ứng dụng của DISC trong công tác nhân sự và trong giao tiếp

 

 

NỘI DUNG CHÍNH

   - D.I.S.C là gì ?
   - Cách sử dụng D.I.S.C hiệu quả
   - Ứng dụng: tuyển dụng, bố trí nhân sự, phát triển nhân tài, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, điều hành doanh nghiệp, giao tiếp.

 

PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN ĐẠT 

 • Lý thuyết
 • Xem phim
 • Thảo luận
 • Bài tập

       Educine là phương thức vừa học vừa giải trí, giúp người tham dự tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng, sâu sắc từ nền tảng lý thuyết khoa học. Phần thảo luận sôi nổi sẽ mang đến cho người tham dự những ý kiến và kinh nghiệm quý báu từ chuyên gia và những người khác. Ngoài ra, các bài test sẽ giúp bạn có cái nhìn xác thực hơn về thực trạng để có cơ sở cải tiến.

 

THỜI LƯỢNG 

   - Thời gian: Ngày Thứ bảy 22.06.2019 ; 09g00 - 12g00
   - Địa điểm: Sài Gòn Export Center, 92 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. HCM 

Thông tin vé

Vé tiêu chuẩn

880.000 VND
Vé ngừng bán online

10% VAT
Có thể thay đổi người tham dự, tuy nhiên phí đăng ký sẽ không được hoàn trả nếu không tham dự không hủy tham dự.

Đăng kí vé trước ngày 12.06.2019

770.000 VND
Vé ngừng bán online

10% VAT
Có thể thay đổi người tham dự, tuy nhiên phí đăng ký sẽ không được hoàn trả nếu không tham dự không hủy tham dự.

Đăng kí theo nhóm 4 người

660.000 VND
Vé ngừng bán online

10% VAT
Có thể thay đổi người tham dự, tuy nhiên phí đăng ký sẽ không được hoàn trả nếu không tham dự không hủy tham dự.

Nhà tổ chức

Beautiful Mind Consulting

We started Beautiful Mind in 2009 with the idea of helping managers understand their problems clearly and speedily; then helping them find a creative solutions and finally facilitating them to make practical and efficient action plans. We offer training, consulting on communication and implementation business strategy through edutainment. Such as movies and business simulation games to help managers experience real world situations, recognizing and owning the problems, and making actions to solve the problems. In addition, the process also improves the learner’s capability for self-discovering and self-learning to help making their companies’ visions happened.

Liên hệ nhà tổ chức