Giới thiệu

 

SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI

 

 

Thông tin vé

Moment Musicaux Concert

100.000 VND
Vé ngừng bán online

Vị trí chỗ ngồi được xếp theo thời gian mua vé của bạn. Vui lòng mua vé sớm để có chỗ ngồi tốt nhất.

Moment Musicaux Concert 2

200.000 VND
Vé ngừng bán online

Vị trí chỗ ngồi được xếp theo thời gian mua vé của bạn. Vui lòng mua vé sớm để có chỗ ngồi tốt nhất.

Nhà tổ chức

Cty TNHH Thiết kế và Quảng cáo A.A.S

225/19 Nguyễn Đình Chiểu, P5, Q3

Liên hệ nhà tổ chức