Giới thiệu

🇦🇺🇨🇦 🇳🇿 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮, 𝗡𝗲𝘄 𝗭𝗲𝗮𝗹𝗮𝗻𝗱, 𝗖𝗮𝗻𝗮𝗱𝗮 𝗕𝗮𝗿𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝐠

𝗧𝗵𝗲 𝗟𝗼𝘃𝗲𝗹𝘆 𝗖𝘂𝗽 𝗢' 𝗖𝗼𝗳𝗳𝗲𝗲 là đơn vị tiên phong tại 🇻🇳 Việt Nam tổ chức các khóa học Barista chuyên nghiệp, hiệu quả và chất lượng cho hơn 𝟗𝟎𝟎 bạn 𝗱𝘂 𝗵𝗼̣𝗰 𝘀𝗶𝗻𝗵 và 𝗪𝗼𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗛𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝘆 𝗩𝗶𝘀𝗮 đi các nước 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝗮, 𝗡𝗲𝘄 𝗭𝗲𝗮𝗹𝗮𝗻𝗱, 𝗖𝗮𝗻𝗮𝗱𝗮

💟𝟵𝟴% 𝗵𝗮̀𝗶 𝗹𝗼̀𝗻𝗴 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗸𝗵𝗼́𝗮 𝗵𝗼̣𝗰

💟𝟵𝟱% 𝗵𝗼̣𝗰 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝘀𝗮𝘂 𝗸𝗵𝗶 𝗵𝗼𝗮̀𝗻 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗸𝗵𝗼́𝗮 𝗵𝗼̣𝗰 đ𝗮𝗻𝗴 𝗹𝗮̀𝗺 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝗕𝗮𝗿𝗶𝘀𝘁𝗮 𝘁𝗮̣𝗶 𝘼𝙪𝙨𝙩𝙧𝙖𝙡𝙞𝙖, 𝙉𝙚𝙬 𝙕𝙚𝙖𝙡𝙖𝙣𝙙, 𝘾𝙖𝙣𝙖𝙙𝙖 𝙫.𝙫

💟𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝗵𝗼̣𝗰 𝗹𝗶𝗻𝗵 đ𝗼̣̂𝗻𝗴

💟𝗞𝗲̂́𝘁 𝗻𝗼̂́𝗶 𝗵𝗼̣𝗰 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗰𝘂̃ 𝘃𝗮̀ 𝗺𝗼̛́𝗶

💟𝗖𝗮̣̂𝗽 𝗻𝗵𝗮̣̂𝘁 𝘃𝗮̀ 𝗵𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗸𝗶𝗲̂́𝗻 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 𝗕𝗮𝗿𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗾𝘂𝗮 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗯𝘂𝗼̂̉𝗶 𝗪𝗼𝗿𝗸𝘀𝗵𝗼𝗽 𝘃𝗮̀ 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗦𝘁𝗿𝗲𝗮𝗺 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗮̣𝗻 𝗵𝗼̣𝗰 𝘃𝗶𝗲̂𝗻

-----------------------------------------------------------

💞💞💞𝐒𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐨́𝐚 𝗵𝗼̣𝗰 học viên được 𝗵𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗴𝗶̀?

✅ Cấp 𝗯𝗮̆̀𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂̛́𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝗕𝗮𝗿𝗶𝘀𝘁𝗮 từ Rancilio của Italia

✅ Hỗ trợ 𝟱 buổi luyện tập tăng cường

✅ Ca đánh sữa trị giá 𝟳𝟱𝟬.𝟬𝟬𝟬đ

-----------------------------------------------------------

💞💞💞𝗖𝗮́𝗰 𝗸𝗵𝗼́𝗮 𝗵𝗼̣𝗰 𝗱𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗼 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗺𝗼̛́𝗶 𝗯𝗮̆́𝘁 đ𝗮̂̀𝘂

➡𝘽𝙖𝙨𝙞𝙘 𝘽𝙖𝙧𝙞𝙨𝙩𝙖 𝙏𝙧𝙖𝙞𝙣𝙞𝙣𝙜-𝘿𝙪 𝙃𝙤̣𝙘 𝙎𝙞𝙣𝙝-𝙒𝙤𝙧𝙠𝙞𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙡𝙞𝙙𝙖𝙮

https://bit.ly/2VQPMne

➡𝑰𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒗𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒊𝒏𝒊𝒏𝒈-𝑫𝒖 𝑯𝒐̣𝒄 𝑺𝒊𝒏𝒉-𝑾𝒐𝒓𝒌𝒊𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒍𝒊𝒅𝒂𝒚

( Basic+ Advance )

https://bit.ly/2DgJO88

💞💞💞𝗞𝗵𝗼́𝗮 𝗻𝗮̂𝗻𝗴 𝗰𝗮𝗼 𝗱𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗼 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 đ𝗮̃ 𝗾𝘂𝗮 𝗸𝗵𝗼́𝗮 𝗰𝗮̆𝗻 𝗯𝗮̉𝗻 𝗵𝗼𝗮̣̆𝗰 𝗰𝗼́ 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗺 𝗹𝗮̀𝗺 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝗵𝗼̛𝗻 𝟯 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴

➡Upper 𝑳𝒂𝒕𝒕𝒆 𝑨𝒓𝒕

https://bit.ly/2PggG5E

-----------------------------------------------------------

🚨Hotline: 079 995 0889

♥♥♥Địa chỉ :

🌐 https://thelovelycup.com/

🏚 TPHCM: 68/33A Trần Quang Khải,Tân Định, Quận 1

🏚 Hà Nội :436 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Thông tin vé

Barista Basic Du Học Sinh

7.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Mỗi tuần có nhiều khoá học được mở liên tục, Học viên có thể tự chọn ngày tham gia lớp học theo email được gửi sau khi đăng ký thành công.

Thông tin khóa học theo link sau:
- Khóa BASIC BARISTA: https://bit.ly/2VQPMne

Barista Intensive Du Học Sinh

9.500.000 VND
Vé ngừng bán online

Mỗi tuần có nhiều khoá học được mở liên tục, Học viên có thể tự chọn ngày tham gia lớp học theo email được gửi sau khi đăng ký thành công.

Thông tin khóa học theo link sau:
➡𝑰𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒗𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒊𝒏𝒊𝒏𝒈-𝑫𝒖 𝑯𝒐̣𝒄 𝑺𝒊𝒏𝒉-𝑾𝒐𝒓𝒌𝒊𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒍𝒊𝒅𝒂𝒚

Supper Barista Du Hoc Sinh

14.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Mỗi tuần có nhiều khoá học được mở liên tục, Học viên có thể tự chọn ngày tham gia lớp học theo email được gửi sau khi đăng ký thành công.

Thông tin khóa học theo link sau:
-Khóa Supper Barista: https://bitly.com.vn/hqwz5v

Nhà tổ chức

The Lovely Cup O' Coffee

🚨Hotline: 079 995 0889

♥♥♥Địa chỉ :

🌐 https://thelovelycup.com/

🏚 TPHCM: 68/33A Trần Quang Khải,Tân Định, Quận 1

🏚 Hà Nội :436 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Liên hệ nhà tổ chức