Giới thiệu

HỘI THẢO XM 2019 HỒ CHÍ MINH - CHÚ TRỌNG ĐÀO TẠO

Chúng tôi rất vui mừng được mời bạn tham gia hội thảo đào tạo miễn phí của chúng tôi với các khái niệm và cách sử dụng của một số công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả nhất trong giao dịch forex: nến Nhật và chỉ báo Avramis River.

Kết quả nhận được

  • Học cách sử dụng nến Nhật trong giao dịch forex
  • Học cách khai thác lợi điểm của phân tích kỹ thuật
  • Học cách kết hợp các nến đảo chiều với chỉ báo Avramis River
  • Học cách tìm ra các mức hỗ trợ - kháng cự và các sản phẩm có xu hướng mạnh và yếu

 

Người hướng dẫn

  • Avramis Despotis
  • Nguyễn Tôn Thái Hoàng

 

Thông tin vé

Free ticket

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

XM Vietnam Official

XM Vietnam Official

Liên hệ nhà tổ chức