Giới thiệu

  1. Chiến lược phục hồi và tăng trưởng cho các doanh nghiệp SME hậu covid
  2. Phương pháp Tuyển dụng hiệu quả cho SME khi tài chính hạn hẹp & thương hiệu non trẻ?
  3. Huy động 200% nguồn lực bằng chiến thuật "Toàn dân kháng chiến"
  4. Kinh nghiệm xương máu trong cuộc chiến toàn dân 

Thông tin vé

FREE

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

VIP

499.000 VND
Vé ngừng bán online

SVIP

1.990.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

EGOBI

Trung tâm đạo tạo

Liên hệ nhà tổ chức