Giới thiệu

Session 2 của Chuỗi Hội thảo SỐNG KHÔNG BỆNH sẽ được tiếp nối bằng Chủ đề rất HOT: STRESS MANAGEMENT và sẽ được Kenny chia sẻ vào sáng thứ 7, ngày 31.10.2020 này.

Hội thảo này dành cho ai?

+ Những người muốn xây dựng một đời sống Mạnh khoẻ và Hạnh phúc
+ Những người có nhiều áp lực trong Công việc và Gia đình
+ Những ai bị trầm cảm
+ Những người tin rằng có thể có một cuộc sống WORK LIFE BALANCE

Thông tin vé

STRESS MANAGEMENT

99.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Kenny Lam 2U Training

Website: https://2utraining.com.vn/
Facebook: https://facebook.com.vn/2utraining.com.vn

Liên hệ nhà tổ chức