Giới thiệu

Cập nhật thông tin sự kiện ở đây

Thông tin vé

Vé ủng hộ chương trình Ngày hội truyền thống

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Để tạo nên thành công cho Ngày hội năm nay, khóa 2010 rất mong nhận được sự đóng góp của từ các thế hệ giáo viên và học sinh Nguyễn Bỉnh Khiêm thân thương.

Nhà tổ chức

NBK K10

Hội cựu học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Vĩnh Long niên khoá 2007 – 2010

Liên hệ: Trần Lê Minh Nhật (12 Lý)
M: 0989974788

Liên hệ nhà tổ chức