Giới thiệu

Hội thảo: XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG

Phát triển theo hướng bền vững là xu hướng tất yếu đối với các doanh nghiệp Việt Nam nếu muốn cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Vậy làm thế nào để doanh nghiệp có thể phát triển bền vững? Doanh nghiệp cần phát triển chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính dài hạn và cấu trúc doanh nghiệp theo nguyên tắc nào để đảm bảo bền vững?

Ông Jacques Martin, Giám đốc Chương trình MBQPM, Chuyên gia trong lĩnh vực phát triển bền vững và Ông Trần Thăng Long, Chuyên gia trong lĩnh lực tài chính, Công ty Chứng khoán BIDV sẽ trình bày các giải pháp nhằm giúp các doanh nghiệp phát triển tại Hội thảo “Xây dựng doanh nghiệp bền vững”.

Đăng ký tham dự Hội thảo tại: https://goo.gl/FJYpr3

Thời gian: 14h, thứ Hai, 26/09/2017

Địa điểm: Gác 2, Nhà 10, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Đường Trần Đại Nghĩa, Hà Nội

Liên hệ:

Chương trình Cao học Việt-Bỉ

Thông tin vé

Không áp dụng vé vào Hội thảo

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Chương trình Cao học Việt-Bỉ

Cao học Việt-Bỉ là một trong những chương trình thạc sĩ quản lý liên kết lâu đời và có uy tín nhất tại Việt Nam. Chương trình là sự hợp tác giữa Trường Kinh tế và Quản lý Solvay Brussels, Bỉ và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Cao học Việt-Bỉ thường xuyên tổ chức các hội thảo không áp dụng vé vào cửa dành cho các học viên, cựu học viên cũng như những nhà quản lý, doanh nhân, các bạn trẻ quan tâm tới các vấn đề về quản trị và kinh tế.

Liên hệ nhà tổ chức