Giới thiệu

“Hồn Việt” là chương trình biểu diễn nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam và vùng Quảng Nam – Đà Nẵng. Nội dung và phương thức biểu diễn dựa vào nghệ thuật Tuồng xứ Quảng, đồng thời đan xen với những tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc trưng của miền Trung Việt Nam.

*** Trong điều kiện sự kiện diễn ra bình thường, việc hoàn trả vé và hoàn tiền sẽ do Nhà tổ chức sự kiện quyết định!

Thông tin vé

Vé người lớn

200.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé người lớn
Từ 1m4 trở lên

Vé trẻ em

100.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé dành cho trẻ em 1m - 1m39

Nhà tổ chức

Việt Nam TravelMART

Công ty lữ hành
GPLH: 48-056/2014/TCDL-GP LHQT

Liên hệ nhà tổ chức