Giới thiệu

Thông tin vé

VIP 1

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Công ty TNHH BGV - Cộng đồng Board Game Việt

Board Game Việt là 1 dự án hướng đến sự phát triển cộng đồng Board Game dành cho người Việt, với 3 mục tiêu chính như sau:
1) Phổ biến các Board Game hay và có tính giáo dục cao của thế giới đến người Việt, thúc đẩy sự tương tác giữa bạn bè với nhau, giữa người với người trong các buổi cafe tám chuyện thay vì phụ thuộc vào công nghệ càng nhiều như hiện nay.
2) Gắn kết Cộng đồng yêu thích Board Game trong Việt Nam và cả thế giới - tạo môi trường giao lưu, kết bạn và chia sẻ, mang đến niềm vui, những giờ phút giải trí thoải mái, qua đó rèn luyện các kỹ năng, kích thích sự tư duy cho mọi người.
3) Hiện thực hóa những ý tưởng Board Game Thuần Việt, Board Game của người Việt - Sản xuất & phân phối Boardgame cho người Việt

Liên hệ nhà tổ chức