Giới thiệu

Họp măt Heart in Hand 2019 - Chào mừng TNV mới - Buổi Training lần 1

Thông tin vé

Vé HIH TN1

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Vé dùng để check in tại buổi họp mặt nhé ^^

Nhà tổ chức

Heart in Hand - Salesian Volunteers

HEART IN HAND - Nhóm Tình nguyện viên Sa-lê-diêng Việt Nam

Liên hệ nhà tổ chức