Giới thiệu

Chương trình huấn luyện chuyên sâu về DISC và Ứng dụng. Dành cho các chủ doanh nghiệp, quản lý cấp trung, nhân viên bán hàng và mọi đối tượng muốn thấu hiểu  người khác và thu phục nhân tâm.

Nội dung chương trình là DISC và ứng dụng trong bán hàng, trong lãnh đạo, trong quản lý nhân sự và trong cuộc sống gia đình hàng ngày.

 

Tại sao bạn cần tham gia chương trình này?

  • Bạn là Chủ doanh nghiệp hay Giám đốc điều hành và bạn muốn thu phục nhân tâm. 
  • Bạn muốn biết cách thức mà các tập đoàn trên toàn thế giới tuyển dụng nhân sự để đảm bảo tuyển đúng người - giao đúng việc. 
  • Bạn cần thấu hiểu nhân viên, thấu hiểu những người cộng sự của mình và xây dựng một đội ngũ vững mạnh. Quan trọng hơn nữa là bạn muốn nhìn ra tố chất tiềm ẩn trong mỗi con người để giúp họ phát huy hết tiềm năng của mình. 
  • Bạn đang là quản lý cấp trung và bạn cần thấu hiểu đội nhóm để xây dựng một đội ngũ thành công. 
  • Bạn muốn trở thành một người bán hàng xuất sắc. 
  • Bạn muốn hiểu thấu từng người xung quanh mình và đặc biệt là xu hướng của con cái để giúp chúng trở nên xuất sắc sau này.

Thông tin vé

Dành cho người đã đánh giá DISC tại CBD FIRM

700.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé chuẩn - Đăng ký sớm

1.499.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé chuẩn - Đăng ký trễ

2.199.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Nhà huấn luyện (Leo) Võ Thái Lâm

(Leo) Võ Thái Lâm là nhà huấn luyện doanh nghiệp tại ActionCOACH CBD Firm. Anh đồng thời cũng là nhà huấn luyện được cấp chứng chỉ toàn cầu về DISC và Motivators.

Liên hệ nhà tổ chức