Giới thiệu

(Vui lòng xem tiếng Việt bên dưới)

CONFERENCE

Industrial Transformation Asia-Pacific (ITAP) brings Industry 4.0 solutions to Vietnam

PROGRAM

1. REGISTRATION & NETWORKING (12:30 -13:00)

2. CONFERENCE OPENING (13:00 – 13:10)

Representative from local government agency or industry association

Peter Tan, Cluster Director, Industrial & Urban Solutions, Events Business, SingEx Exhibitions

3. INTRODUCTION OF INDUSTRIAL TRANSFORMATION ASIA-PACIFIC (ITAP) 2019 (13:10 – 13:45)

Overview of ITAP 2018 outcomes & how the needs of partners & regional industry stakeholders will continue to drive the focus, value & relevance of ITAP for ASEAN participants.

4. OPENING KEY NOTE ADDRESS (13:45 – 14:00)

5. PANNEL DISCUSSION (14:00 – 15:00)

Calibrating Industry 4.0 to Vietnam’s Industry Sectors’ Needs – How & Why It Matters

Panelists:          

 • Dr Antonio Feraco, Managing Consultant – Industrie 4.0, TUV SUD APAC (TBC)
 • Representative from National Additive Manufacturing Innovation Cluster [NAMIC], Singapore (TBC)
 • Raimund Klein, Executive Vice President, Digital Factory and Process Industries and Drives ASEAN, Siemens
 • Tindaro Danze, Digital Factory & Process Drives, Country Division Lead & Vice President of Siemens, Vietnam
 • Representatives from local industry (TBC)

6. Q&A SESSION (15:00 - 15:30)

7. END OF SESSION

_______________________________________________________________________________________________

HỘI THẢO

Triển Lãm Chuyển Đổi Công Nghiệp Châu Á - Thái Bình Dương (ITAP) Mang Công Nghiệp 4.0 Đến Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH

1. ĐÓN KHÁCH & TIỆC TRÀ (12:30 -13:00)

2. KHAI MẠC HỘI THẢO (13:00 – 13:10)

Đại điện từ Cơ quan chính quyền và các Hiệp hội Công nghiệp

Ông Peter Tan, Giám đốc bộ phận Giải pháp Công nghiệp & Hạ tầng, Kinh doanh sự kiện, SingEx Exhibitions

3. GIỚI THIỆU VỀ TRIỂN LÃM CHUYỂN ĐỔI CÔNG NGHIỆP CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG (ITAP) 2019 (13:10 – 13:45)

Tổng quan thành tựu ITAP năm 2018 và tầm quan trọng của sự tham gia của các đối tác trong lĩnh vực công nghiệp tại khu vực đối với việc tiếp nối các trọng tâm, giá trị và mối liên quan của ITAP với các đối tác thuộc khối ASEAN.

4. PHÁT BIỂU CHÍNH THỨC (13:45 – 14:00)

5. PHIÊN THẢO LUẬN (14:00 – 15:00)

Định hình I4.0 đối với nhu cầu của ngành Công nghiệp tại Việt Nam – Cách thức và lý giải tầm quan trọng của I4.0

Các bên tham gia trình bày:     

 • Giáo sư Antonio Feraco – Nhà tư vấn quản lý Công nghiệp 4.0 thuộc công ty TÜV SÜD, khu vực châu Á - Thái Bình Dương
 • Đại diện từ National Additive Manufacturing Innovation Cluster [NAMIC], Singapore (đang xác nhận)
 • Raimund Klein, Phó Chủ Tịch Điều Hành, bộ phận Nhà Máy Kỹ Thuật Số và Công Nghiệp Chế Tạo và Phát Triển khu vực ASEAN thuộc công ty Siemens
 • Tindaro Danze, bộ phận Nhà Máy Kỹ Thuật Số và Quy Trình Chế Tạo, Trưởng phòng quốc gia và Phó Chủ Tịch công ty Siemens tại Việt Nam .
 • Đại diện từ các công ty công nghiệp địa phương (đang xác nhận)
  5. HỎI & ĐÁP (15:00 – 15:30)
  6. KẾT THÚC

Thông tin vé

Industry 4.0 Conference

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Vé miễn phí

Nhà tổ chức

SingEx

SingEx Exhibitions là một lĩnh vực hoạt động thuộc công ty SingEx chuyên về phát triển và quản lý các triển lãm và hội nghị thương mại tại Singapore và những thị trường mới nổi. Các sự kiện trải dài trên các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm các giải pháp đô thị, vận tải, công nghệ thông tin, y tế và hàng hóa. Deutsche Messe là BTC nổi tiếng của triển lãm Hannover Messe tại Đức.

Liên hệ nhà tổ chức