Giới thiệu

(VUI LÒNG KÉO XUỐNG ĐỂ XEM TIẾNG VIỆT)

 

‘Intransmission’ is a series of experimental multidisciplinary live art shows exploring individual perception and collective experience. Its first edition will take place in Hanoi. 

 

Participating artists and collaborators: Think Playgrounds (installation, Space 1), Daniel Day Long & Julien Noyer (visuals, Space 2), Rec Room (sound design for both spaces), Hai Duy (percussion, Space 1), Linh Ha (vocals, Space 1), Nguyen Thu Thuy (dan ty ba, Space 1), Vu Nhat Tan (music, Space 2), Alistair Hobson (music, Space 2), Numbfoot (music, Space 1 & 2) and Quan (music, Space 2).

 

------------------Show Times and Line Up---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CODE: 01     FRI       19:30        ROOM 1: Linh Ha/Thuy/Hai Duy     ROOM 2: Numbfoot

CODE: 02     SAT      17:30        ROOM 1: Thuy/Hai Duy                  ROOM 2: Vu Nhat Tan

CODE: 03     SAT      19:00        ROOM 1: Thuy/Hai Duy                  ROOM 2: Vu Nhat Tan

CODE: 04     SAT      20:30        ROOM 1: Thuy/Hai Duy                  ROOM 2: Vu Nhat Tan

CODE: 05     SUN     15:00        ROOM 1: Linh Ha/Numbfoot           ROOM 2: Alistair Hobson

CODE: 06     SUN     16:30        ROOM 1: Linh Ha/Numbfoot           ROOM 2: Alistair Hobson

CODE: 07     SUN     18:00        ROOM 1: Linh Ha/Numbfoot           ROOM 2: Quan

CODE: 08     SUN     19:30        ROOM 1: Linh Ha/Numbfoot           ROOM 2: Quan

 

------------------Ticket Information------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

i. *Double admissions allow entry for two separate performances. Please note that tickets are valid for one person only.

ii. Each performance lasts 40 minutes. Doors will close on the dot. Late arrivals will therefore unfortunately forfeit their place.

We advise that you arrive at least 20 minutes early, as you will also need to take part in a short activity before the start of the performance.

iii. There is a limited capacity of 40 tickets per performance.

 

------------------About Intransmission-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

‘Intransmission’ explores the concept of perception, and what we call ‘derivative experience’ (i.e. indirect experience through an external narrative).  Two main themes will emerge throughout this series:

1. How individual perception conditions communication channels.

Do we see reality for what it really is? How do our memories and past experiences influence our perception of the world around us? To what extent is our understanding of reality conditioned by mass media, and what are the consequences of this global scale phenomenon?

2. What is lost in channels of communication.

We are interested in exploring what happens when we communicate our realities with others, and specifically what elements of our realities get distorted or lost in the process. 

The series thus explores the ‘lack of transmission’ (i.e. distortions and omissions which occur in communication), in an attempt to address the relationship between first-hand, and derivative experience.

Support our crowdfunding campaign:

https://www.indiegogo.com/projects/intransmission-hanoi-a-live-art-performance-music/x/17115831#/

 

------------------About 2nanas---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2nanas is an emerging multidisciplinary production agency. Its areas of competence include artistic conceptualisation and direction, and providing production assistance, in the fields of visual arts, contemporary music and social/community projects.

Its two founders, Anita Wilczega and Dalia Somi, work in collaboration with artists, creators, musicians and organisations, creating expert teams for original projects.

2nanas organises its own creative events, while also helping artists bring their projects to life. 2nanas first solo art exhibition, ‘intransmission’, is planned to open in September 2017 in Hanoi, Vietnam.

 

------------------About Heritage Space ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Heritage Space is a space for creativity and enjoyment, and aims at promoting new values in a contemporary cultural context.

With an area of over 1000m2, Heritage Space is composed of a gallery, a library, a small stage and several multipurpose rooms. It is run by a group of artists, curators, and people interested in supporting, promoting and developing the creative industries in Vietnam.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(TIẾNG VIỆT)

 

‘Intransmission’ là một chuỗi các chương trình nghệ thuật thử nghiệm đa ngành hướng tới khám phá nhận thức cá nhân và trải nghiệm đa dạng. Phiên bản đầu tiên của Intransmission sẽ diễn ra tại Hà Nội.

Danh sách nghệ sỹ và cộng tác của chương trình: Think Playgrounds (sắp đặt, Không Gian 1), Daniel Day Long & Julien Noyer (sắp đặt thị giác, Không Gian 2), Rec Room (thiết kế âm thanh, Không Gian 1 & 2), Hải Duy (bộ gõ, Không Gian 1), Linh Hà (thanh âm, Không Gian 1), Thu Thuỷ Nguyễn (đàn tỳ bà, Không Gian 1), Vũ Nhật Tân (nhạc điện tử, Không Gian 2), Alistair Hobson (nhạc điện tử, Không Gian 2), Numbfoot (nhạc điện tử, Không Gian 1&2), Quân (nhạc điện tử, Không gian 2).

 

------------------Chương trình---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MÃ: 01     FRI       19:30        PHÒNG 1: Linh Hà/Thuy/Hải Duy     PHÒNG 2: Numbfoot

MÃ: 02     SAT      17:30        PHÒNG 1: Thuỷ/Hải Duy                   PHÒNG 2: Vũ Nhật Tân

MÃ: 03     SAT      19:00        PHÒNG 1: Thuỷ/Hải Duy                   PHÒNG 2: Vũ Nhật Tân

MÃ: 04     SAT      20:30        PHÒNG 1: Thuỷ/Hải Duy                   PHÒNG 2: Vũ Nhật Tân

MÃ: 05     SUN     15:00        PHÒNG 1: Linh Hà/Numbfoot           PHÒNG 2: Alistair Hobson

MÃ: 06     SUN     16:30        PHÒNG 1: Linh Hà/Numbfoot           PHÒNG 2: Alistair Hobson

MÃ: 07     SUN     18:00        PHÒNG 1: Linh Hà/Numbfoot           PHÒNG 2: Quân

MÃ: 08     SUN     19:30        PHÒNG 1: Linh Hà/Numbfoot           PHÒNG 2: Quân

 

------------------Thông tin vé------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  1. *Vé đôi cho phép tham dự hai buổi biểu diễn. Lưu ý mỗi vé chỉ dành cho một người .
  2. Mỗi biểu diễn kéo dài 40 phút. Chương trình sẽ bắt đầu đúng giờ, người tham dự tới muộn sẽ không được đảm bảo vị trí.
  3. Chúng tôi khuyên người tham dự tới sớm 20 phút để tham dự một hoạt động nhỏ trước buổi biểu diễn.
  4. Số lượng vé dành cho mỗi buổi biểu diễn không vượt quá 40.

 

------------------Về Intransmission-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

‘intransmission’ khám phá khái niệm về sự nhận thức, hay khái niệm về 'trải nghiệm gián tiếp' (trải nghiệm thông qua yếu tố tự sự ngoại cảnh).

Hai chủ đề chính sẽ xuất hiện trong series này bao gồm:

1. Nhận thức cá nhân chi phối những kênh giao tiếp

Chúng ta có nhìn thấy thực tại như thực tại không? Những ký ức và kinh nghiệm trong quá khứ ảnh hưởng thế nào đến nhận thức của chúng ta về thế giới xung quanh? Truyền thông có ảnh hưởng mạnh mẽ tới mức nào đối với những hiểu biết về thực tại của chúng ta, và hậu quả của hiện tượng toàn cầu này là gì?

2. Những điều có thể biến mất trong những kênh giao tiếp

Chúng tôi muốn tìm hiểu về những điều xảy ra trong khi chúng ta truyền tải thực tại của mình tới một người khác, đặc biệt những yếu tố gì trong thực tại của chúng ta bị sẽ bị nhiễu loạn, hoặc mất đi trong quá trình này?

Chuỗi khảo sát về 'sự thiếu truyền dẫn' (tức là sự biến dạng và mất đi xảy ra trong quá trình truyền), là một nỗ lực tiếp cận mối quan hệ giữa truyền thông trực tiếp và truyền thông gián tiếp.

Hỗ trợ chiến dịch crowdfunding của chúng tôi:

https://www.indiegogo.com/projects/intransmission-hanoi-a-live-art-performance-music/x/17115831#/

 

------------------Về 2nanas---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2nanas là một đơn vị sản xuất đa ngành đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật ý niệm và nghệ thuật định hướng, hỗ trợ sản xuất trong các lĩnh vực nghệ thuật thị giác, âm nhạc đương đại và các dự án xã hội.

Hai người sáng lập dự án, Anita Wilczega và Dalia Somi hợp tác cùng các nghệ sĩ, nhạc sĩ, những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo và các tổ chức để thành lập một đội ngũ chuyên nghiệp dành cho dự án.

2nanas tổ chức các sự kiện sáng tạo, đồng thời giúp các nghệ sỹ biến dự án của họ trở thành hiện thực. Triển lãm nghệ thuật đầu tiên của 2nanas, 'intransmission', dự kiến sẽ khai mạc vào tháng 09 năm 2017 tại Hà Nội, Việt Nam.

 

Bạn có thể theo dõi thông tin trên các trang website sau:

https://www.2nanas.org/

https://www.facebook.com/2nanasproductions/

 

------------------Về Heritage Space ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Heritage Space là không gian sáng tạo và giải trí, hướng tới phát triển các giá trị mới trong bối cảnh văn hoá đương đại.

Với diện tích hơn 1000m2, Heritage Space bao gồm không gian triển lãm, thư viện, sân khấu nhỏ và phòng đa năng. Heritage Space được điều hành bởi một nhóm nghệ sỹ, giám tuyển, và những người quan tâm đến việc hỗ trợ, đẩy mạnh và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo ở Việt Nam.

 

Thông tin vé

SINGLE ADMISSION

150.000 VND
Vé ngừng bán online

This ticket allows entry for a single performance only.

DOUBLE ADMISSION

250.000 VND
Vé ngừng bán online

This ticket allows entry for two separate performances. Please note that this ticket is valid for one person only.

Nhà tổ chức

Heritage Space

Một không gian dành cho nghệ thuật đương đại

Liên hệ nhà tổ chức