Giới thiệu

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 

ITIL được phát triển bởi CCTA (hiện nay được đổi tên thành OGC) - Một tổ chức độc lập thuộc liên hiệp Anh. Hiện nay ITIL đã được thừa nhận và sử dụng phổ biến trên toàn thế giới như là một chuẩn thực hành (Defacto Standard) trong việc cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (IT Service), đáp ứng nhu cầu dịch vụ CNTT của tổ chức, doanh nghiệp. Việc triển khai ITSM theo khung ITIL nhằm mục đích giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí đầu tư công nghệ, quản lý chi phí vận hành và cải tiến chất lượng dịch vụ của CNTT. Từ đó, doanh nghiệp dễ dàng nâng cao hiệu quả kinh doanh, đẩy mạnh tính cạnh tranh và nhanh chóng bắt kịp các xu hướng ứng dụng công nghệ của thời đại một cách tối ưu.

  

ITIL Foundation v3 là khoá học ở cấp độ đầu tiên của ITIL, cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng nhất về việc triển khai dịch vụ CNTT trong các tổ chức, doanh nghiệp. Cụ thể, sau khi hòan tất khóa học, học viên có thể:

 • Hiểu rõ các khái niệm cốt lõi của quản lý dịch vụ IT nói chung, và các khái niệm, quy trình trong ITIL
 • Xác định và đánh giá đúng mối tương quan (giống và khác nhau) giữa ITIL và IT Service Management (ITSM)
 • Nắm rõ lợi ích chính của các quy trình và áp dụng chúng vào mô hình dịch vụ IT tại doanh nghiệp
 • Hiểu rõ mối tương quan mật thiết giữa họat động của IT và tòan bộ công việc kinh doanh
 • Tìm hiểu những bài học kinh nghiệm của việc triển khai ITSM trong tổ chức, doanh nghiệp thông qua các câu chuyện thực tế mà đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ chia sẻ
 • Tự tin vượt qua kỳ thi ITIL Foundation

  

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA


Là các Giám đốc điều hành, Trưởng phòng IT, Chuyên gia tư vấn IT, chuyên viên quản trị và hỗ trợ IT
 

THỜI LƯỢNG: 24 giờ với thuyết giảng ngắn, thảo luận mở và thực hành theo các tình huống thực tế với hơn 50% thời lượng
 

CHỨNG CHỈ ĐẠT ĐƯỢC
 

Sau khi hòan tất khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hòan tất khóa học do SmartPro cấp.
 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Module 1: ITIL V3 Introduction

 • Key Principles, Models and Concepts Service Lifecycle
 • Service Management as a Practice
 • Key Principles, Models and Concepts

Module 2: Service Strategy

 • Service Lifecycle
 • Service Portfolio & Service Catalog
 • Risk Management
 • Demand Management
 • Financial Management

Module 3: Service Design

 • Service Catalog Management
 • Service Level Management
 • Supplier Management
 • Information Security Management
 • Availability Management
 • Capacity Management
 • IT Service Continuity Management

Module 4: Service Transition

 • Service Asset & Configuration Management
 • Change Management
 • Release & Deployment Management
 • Knowledge Management

Module 5: Service Operation

 • Event Management
 • Incident Management
 • Request Fulfillment
 • Access Management
 • Problem Management
 • Service Desk
 • Technical & Application Management Functions
 • IT Operations Management & Communication

Modules 6: Continual Service Improvement

 • 7 Steps of Continual Service Improvement
 • Service Reporting and Measurement

Module 7: Homework and Practice Exam Questions

 • Diagrams and Handouts
 • Homework and Practice Exam Questions

 

-------------------------------

- ITIL is a framework providing best practice guidelines on all aspects of end to end service management. It covers complete spectrum of people, processes, products and use of partners.

Now a day’s ITIL is being practiced by almost every company providing IT services to the customers.

The processes, tasks and checklists described in ITIL are not organization-specific, but can be implemented by any organization. It gives organization a framework to plan, implement and measure IT services.

- Tran Vinh Truong (Troy Tran, Australian citizenship) is an experienced trainer in the field of IT Management. He has more than 20 years of experience in implementing COBIT, ITSM / ITIL for corporations, large companies in Asia and Australia. He has also taught thousands of students COBIT, ITSM / ITIL, IT Helpdesk, etc.

Thông tin vé

Early Bird

7.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Learn the IT Infrastructure Library (ITIL) version 03 – the current version of the most widely adopted best practice framework for IT management.
- Starting date: August 12nd, 2017
- Every Saturday

Standard

8.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Learn the IT Infrastructure Library (ITIL) version 03 – the current version of the most widely adopted best practice framework for IT management.
- Starting date: August 12nd, 2017
- Every Saturday

Nhà tổ chức

SmartPro

SmartPro is one of the leading training and consulting organizations in Vietnam. With good facilities, modern labs, professional instructors, experienced consultants, and friendly staffs, SmartPro delivers reliable and high quality courses and consulting services for public, private, NGOs and governmental organizations.

Liên hệ nhà tổ chức