Giới thiệu

Bạn đã có sẵn ý tưởng tuyệt vời để phát triển doanh nghiệp của bạn? Và hiện tại bạn chỉ cần thêm tiền vốn để đạt được điều đó?

Tất nhiên bạn có thể hỏi gia đình và bạn bè của bạn. Chắc ai đó sẽ có một ít tiền vốn để đầu tư vào doanh nghiệp của bạn.

Nhưng nếu bạn đã thử làm hết tất cả những điều đó mà vẫn không có ai có thể giúp đỡ bạn. Kế tiếp? Có thể là mượn một khoản vay doanh nghiệp nhỏ từ ngân hàng? Nhưng ngân hàng không quan tâm.

Vậy bạn đã bao giờ thử gọi vốn cộng đồng chưa?

Và đây là lý do tại sao bạn nên tham gia hội thảo “Chiến lược kêu gọi vốn cộng đồng thông minh” MIỄN PHÍ này:

✅ Tìm hiểu cách tiếp cận, xây dựng sự quan tâm và thu hút khách hàng đến doanh nghiệp của bạn
✅ Tìm hiểu cách tạo thương hiệu uy tín và niềm tin với các nhà đầu tư tiềm năng
✅ Tìm hiểu các loại phương pháp khác nhau liên quan đến các hoạt động gây quỹ cộng đồng
✅ Tìm hiểu cách tạo lộ trình cụ thể và có phương pháp để đưa công ty của bạn được niêm yết vào Sở giao dịch chứng khoán
Xem các ví dụ thực tế về các mô hình kinh doanh đã huy động vốn cộng đồng thành công tại Việt Nam.

Tận dụng công cụ mạnh mẽ này để mở rộng kinh doanh theo cấp số nhân!

 

Thông tin vé

HỘI THẢO BÍ QUYẾT XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KÊU GỌI VỐN CỘNG ĐỒNG

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Summit

Organiser Summit International Learning Group


Organiser of Learn Powerful Sales Techniques & Scripts to Close Property Deals Fast


We have said it a million times before. Don’t get attached to comfort. Just because something works today doesn’t mean it’s going to tomorrow. For personal or professional reasons, the lifelong pursuit of knowledge is timeless advice. You must continually upgrade your skills and adapt to how things are changing … because if you don’t, your peers and competition will.Like you, we are relentlessly breaking stereotypes and pushing the boundaries because we know that it always seems impossible until it’s done. But taking that FIRST step is the most important one you will ever take.And with good reasons!Who would have guessed that the world’s largest online retailer, Amazon, started out of it’s founder’s garage at 30 years old. Or Grab, whose founders of the Malaysian-born company (recently named one of Southeast Asia’s “unicorn” startups) bonded over the idea of making taxis safer while still at school. Imagine that!
The world as we know is full of infinite possibilities and countless opportunities but your time is limited so don’t waste it. Make your mark in this lifetime. Find something you care about…care deeply, and learn the necessary skills to do it. That’s how winning is done.
Our purpose is to create meaningful education for people who pursue excellence in their lives. In doing so, we've gone from strength to strength in many ways. Operating in five countries and thirty cities later, there frankly is no limit to what the mind can achieve.So make it count,Terence Yao, CEO Summit

Liên hệ nhà tổ chức