Giới thiệu

Chương trình học BAC dựa trên chuẩn tổng quan nhất của IIBA kết hợp với kinh nghiệm làm việc của các chuyên gia sẽ giúp các bạn có được những kiến thức như:

  1. BA là ai và vai trò của BA trong tổ chức
  2. Cách tiếp cận dự án
  3. Cách khơi gợi yêu cầu và làm việc với các bên liên quan trong dự án và tổ chức doanh nghiệp
  4. Phân tích yêu cầu, tổ chức yêu cầu
  5. Các kĩ thuật chính trong phân tích yêu cầu
  6. Cách viết các loại tài liệu phổ biến như SRS, BRD, User Story...
  7. UI/UX cơ bản
  8. Design Wireframe, Mockup, Prototype
  9. BA Agile/Scrum or Waterfall

Khóa học sẽ giúp các bạn có được những kĩ năng quan trọng nhất để chuyển nghề BA từ cách làm CV, cách phỏng vấn, tiếp cận vấn đề và phân tích.

 

Thông tin vé

HCM - Khóa Phân Tích Nghiệp Vụ Phần Mềm Cơ Bản (CN)

7.300.000 VND

Khóa Phân Tích Nghiệp Vụ Phần Mềm Cơ Bản

Nhà tổ chức

Công ty Cổ Phần Đào tạo và Tư vấn BAC

BAC là một công ty chuyên về đào tạo và tư vấn trong lĩnh vực phân tích nghiệp vụ phần mềm. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp để đáp ứng yêu cầu phân tích, hỗ trợ và đánh giá dự án cũng như các khóa đào tạo theo yêu cầu. Đặc biệt, các khóa học Business Analyst (BA) của chúng tôi không chỉ là chìa khóa giúp các cá nhân trở thành một chuyên gia phân tích nghiệp vụ phần mềm mà còn mang đến cho doanh nghiệp bạn một đội ngũ BA có năng lực mà bất kì doanh nghiệp nào cũng ao ước.

Với sự cam kết cao nhất, chúng tôi bảo đảm sẽ giúp bạn giải quyết tất cả những bài toán khó, qua đó, khẳng định vai trò Công ty Đào tạo và Tư vấn phân tích nghiệp vụ phần mềm hàng đầu (BA) dẫn đầu tại Việt Nam.

Liên hệ nhà tổ chức