Giới thiệu

🔰 KHÓA HỌC: DIGITAL MARKETING TOOLS
----------------------------------
▶️ NỘI DUNG KHÓA HỌC:
- Unit 1: Quảng cáo Fb
- Unit 2: Quảng cáo Google 
- Unit 3: Quảng Cáo Zalo
- Unit 4: Quảng Cáo Instagram
- Unit 5: Thiếp lập Chatbot Fb
- Unit 6: Thiết lập Email Marketing

▶️ THÔNG TIN:
Ngày khai giảng: 24 - 05 - 2019
Giờ học: 18h30 - 20h30
Ngày học: Thứ 2-4-6
Thời lượng: 1,5 tháng - 18 buổi

Thông tin vé

Khóa học Digital Marketing Tool

8.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

BMG Business Training

Với sứ mạng: “Mang kiến thức kinh doanh thực tiễn cho học viên Việt Nam”.
BMG Business Training liên tục nghiên cứu những khoá học mang tính ứng dụng cao hỗ trợ cho đội ngũ các doanh nghiệp ngày càng chuyên nghiệp.

Liên hệ nhà tổ chức