Giới thiệu

Bạn có đang là Analyst đang tham gia xây dựng sản phẩm công nghệ, muốn sử dụng dữ liệu tốt hơn để lấy insight, từ đó đưa ra hướng đi để tối ưu sản phẩm, tối ưu conversion rate, hoặc đưa ra data-informed business decisions? Đây chính là khóa học dành cho bạn.

Khoá học sẽ giới thiệu với các bạn Data ThinkingSQL (Structured Query Language) - ngôn ngữ cơ bản để truy xuất dữ liệu, để có thể tự tay phân tích, xây dựng báo cáo biểu đồ để đưa ra hướng đi và quyết định đúng đắn cho sản phẩm và công ty của mình.

Khoá học sẽ gồm 20% về định hướng, data thinking, và 80% thời gian học SQL để xây dựng các báo cáo cụ thể.

Bằng việc hiểu và thực hành SQL, bạn sẽ trở nên linh hoạt và chủ động hơn khi làm việc với dữ liệu, từ đó sẽ khám phá được những insight để đưa ra những phân tích sâu hơn cho các vấn đề kinh doanh của công ty.

 

Nội dung khóa học:

 • Overview of Data Analytics and Data Analysis
 • Data Thinking
 • Database & SQL concepts: Data Types, Tables, Entities, Relationships
 • Basic SQL Concepts
 • Advanced SQL: data summarization, CTE, JOINs and Analytical Thinking

* Ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Việt nhưng các tài liệu sẽ sử dụng tiếng Anh.

 

Ví dụ các analysis/report mà bạn sẽ thực hành

 • Thiết kế report tính revenue, GMV (gross merchandise value) cho ecommerce (e.g Tiki, Lazada)
 • Thiết kế report tính RevPAR, Occupancy Rates cho Hotel Bookings (e.g. Agoda, Booking.com)
 • Thiết kế các báo cáo vận hành (kiểm tra order status, check số người đăng ký, etc).
 • Perform conversion funnels by different referral sources để đưa ra các quyết định marketing
 • Perform cohort retention analysis to measure engagement/retention level of product/users
 • User Lifetime Value (LTV) analysis

 

Đối tượng phù hợp:    

 • Product Analyst, Data Analyst, Business Analyst, đang làm việc với Data để đưa ra các nhận định và phân tích, tham gia thiết kế các báo cáo kinh doanh.
 • Đang làm việc trong các công ty công nghệ
 • Có ít hoặc chưa có kinh nghiệm, kiến thức về SQL

* Để đảm bảo chất lượng, học viên sẽ được yêu cầu nghiêng cứu trước tài liệu (sẽ được cung cấp khi đăng ký thành công)

 

Lịch học:

 • Tổng cộng 5 buổi học, mỗi buổi 2h-2h30, gồm lý thuyết và thực hành trực tiếp trên demo database.
 • Bắt đầu: Thứ 3, ngày 13 tháng 3 năm 2018
 • 7pm, tối thứ 3 & tối thứ 5 trong tuần. Buổi cuối học vào sáng thứ 7.
 • Học viên cần đem theo laptop để thực hành.

 

Địa điểm:

To be confirmed, trung tâm Saigon (Q1 hoặc Q3)

 

Giảng viên:

 • Huy Nguyen, Cofounder & CTO of Holistics Software, Forbes Vietnam 30 Under 30 - 2018
 • Tri Nguyen, Head of Business Intelligence, AhaMove

* Lớp học giới hạn học viên

 

Học phí: 2,200,000 VNĐ

Học phí đã bao gồm:
- Tài khoản thực hành và các tài liệu môn học.
- Áo thun.

Liên hệ hoặc thắc mắc, mời anh chị liên hệ Hải - 0985401777 - hai.nguyen@holistics.io

Thông tin vé

Standard Tuition Fee

2.500.000 VND
Vé ngừng bán online

Học phí đã bao gồm:
- Tài khoản thực hành và các tài liệu môn học.
- Áo thun.

Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ để cung cấp tài liệu và các hướng dẫn cho môn học trong vòng 24h làm việc khi nhận được đăng ký thành công.

Liên hệ Hải - 0985401777 hoặc hai.nguyen@holistics.io nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc

Standard Tuition Fee

2.200.000 VND
2.500.000 VND Vé ngừng bán online

Học phí đã bao gồm:
- Tài khoản thực hành và các tài liệu môn học.
- Áo thun.

Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ để cung cấp tài liệu và các hướng dẫn cho môn học trong vòng 24h làm việc khi nhận được đăng ký thành công.

Liên hệ Hải - 0985401777 hoặc hai.nguyen@holistics.io nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc

Standard Tuition Fee

2.200.000 VND
Vé ngừng bán online

Học phí đã bao gồm:
- Tài khoản thực hành và các tài liệu môn học.
- Áo thun.

Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ để cung cấp tài liệu và các hướng dẫn cho môn học trong vòng 24h làm việc khi nhận được đăng ký thành công.

Liên hệ Hải - 0985401777 hoặc hai.nguyen@holistics.io nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc

Standard Tuition Fee

2.200.000 VND
Vé ngừng bán online

Học phí đã bao gồm:
- Tài khoản thực hành và các tài liệu môn học.
- Áo thun.

Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ để cung cấp tài liệu và các hướng dẫn cho môn học trong vòng 24h làm việc khi nhận được đăng ký thành công.

Liên hệ Hải - 0985401777 hoặc hai.nguyen@holistics.io nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc

Early Bird - 20% Off

2.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Học phí đã bao gồm:
- Tài khoản thực hành và các tài liệu môn học.
- Áo thun.

Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ để cung cấp tài liệu và các hướng dẫn cho môn học trong vòng 24h làm việc khi nhận được đăng ký thành công.

Liên hệ Hải - 0985401777 hoặc hai.nguyen@holistics.io nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc

Early Bird - 10% Off

2.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Học phí đã bao gồm:
- Tài khoản thực hành và các tài liệu môn học.
- Áo thun.

Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ để cung cấp tài liệu và các hướng dẫn cho môn học trong vòng 24h làm việc khi nhận được đăng ký thành công.

Liên hệ Hải - 0985401777 hoặc hai.nguyen@holistics.io nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc

Nhà tổ chức

Holistics Software - Cloud Business Intelligence platform

Holistics is a powerful Business Intelligence platform that empowers analysts with SQL to build a data warehouse and automated reporting routines that deliver data to everyone. Companies like Grab, Traveloka are our proud unicorn customers among other well-funded start-ups such as Tech In Asia, 99.co, ShopBack, KFIT, Aviasales, etc.

With the mission to help Analysts become more efficient, we're launching a SQL Class series for Analysts in Vietnam, Singapore, Indonesia, and Thailand!

Liên hệ nhà tổ chức