Giới thiệu

Thông tin vé

Khoá học Marketing Spa 4.0

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Công ty Cổ phần Quốc tế BeU

Chuỗi hệ thống 50 spa nhượng quyền toàn quốc
Học viện đào tạo tại Hà Nội và TPHCM
14 SKU sản phẩm độc quyền

Liên hệ nhà tổ chức