Giới thiệu

Kính gửi: Ban Giám đốc Quý doanh nghiệp

*******Nhằm nâng cao năng suất chất lượng và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp (DN), năm 2017, 

Trung tâm tiết kiệm năng lượng (ECC-HCMC) trực thuộc Sở khoa học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức khoá học cho các DN thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
------------------------------------------

 Đối tượng tham gia: Cán bộ chuyên môn, quản lý làm việc trong lĩnh vực năng suất
chất lượng tại DN
 Chương trình khóa học như sau:

- LEAN
- Tư duy, nguyên tắc LEAN
- 6 Yếu tố thúc đẩy
- Hoạch định
- Lập bản đồ chuỗi giá trị
- 8 lãng phí; TPM
- 3P – Quá trình chuẩn bị sản xuất
- HEIJUNKA – Cân bằng sản xuất
- KSS
- TAKT Time
- JIDOCA
- Dòng 1 sản phẩm
- Hệ thống kéo
- QCO/SMED
- Vật tư tại chỗ/POUS
- Hệ cảnh báo/ANDON
- 5 tại sao
- Kiểm tra cuối khóa và tổng kết.

********************************

 Giảng viên: Đội ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm tư vấn, huấn luyện, nâng cao năng lực cho các DN:

Ông Trần Chánh Thiện - Chuyên gia Đào tạo, tư vấn về năng suất chất lượng 2
******************************

 Địa điểm tổ chức: Trung tâm tiết kiệm năng lượng - 273 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TP.HCM

 Thời gian: Ngày 19, 21, 23/9/2017
 Chứng nhận khóa học: Do Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng – Sở Khoa học và Công nghệ Tp.HCM cấp cho những học viên đạt yêu cầu về thời lượng khóa học và bài kiểm tra khi kết thúc khóa học.


Liên hệ 
Cô Trương thị Hoàng Oanh,
Email: hoangoanh@ecc-hcm.gov.vn,
Di động: 0938592949.


 Chi phí đào tạo: Được hỗ trợ từ nguồn ngân sách TP.HCM.
 Ghi chú: Số lượng học viên cho mỗi khóa học từ 25 đến 30 người, 1 người/1 doanh nghiệp tham gia khóa học. Trong trường hợp khóa học >30 người, Trung tâm căn cứ vào số lượng doanh nghiệp đăng ký, nếu đủ số lượng sẽ mở thêm khóa khác

Thông tin vé

Vé Miễn Phí Dành Cho Doanh Nghiệp

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

SOTU.VN - Everything For Every Events

SOTU.VN với sứ mạng giúp cho bất cứ ai cũng có thể tổ chức bất cứ sự kiện nào ở bất cứ đâu với bất cứ chi phí nào.

Liên hệ nhà tổ chức