Giới thiệu

Mục tiêu chung
- Tăng khả năng nhìn nhận yếu tố cốt lõi của một vấn đề phức tạp, từ đó hiểu được cách lập luận, hoặc phát triển ý sâu hơn, hoặc phát hiện ra lỗi của lập luận.
- Nhìn thấy sự tương quan giữa các yếu tố, áp dụng pattern từ bối cảnh A sang một bối cảnh B.
- Hệ thống hoá, lượng hoá để kiếm soát tốt hơn những yếu tố then chốt trong cuộc sống của bạn.
- Tăng chỉ số thông minh (IQ)/ tư duy hình ảnh và số.

 

Hệ module trong chương trình:
- Nhóm trên, nhóm dưới và nhóm ngang hàng.
- Sơ đồ khối cơ bản trong tổ chức thông tin và các concept tư duy.
- Đặt câu hỏi đúng (câu hỏi chung, câu hỏi cụ thể, nhóm câu hỏi đủ).
- Logic của lập luận. Quy nạp và diễn dịch.
- Các yếu tố tâm lí ảnh hưởng đến lập luận.
- Đại diện, Quy luật, và Bối cảnh.
- Tính chất bắc cầu, tính chất nhất quán theo luồng.
- Nhận diện pattern theo chuỗi và theo lưới.
- Tạo lập pattern dựa trên nhóm đối tượng chưa rõ tính liên đới.
- Quan hệ nhân quả & các nhóm yếu tố có ảnh hưởng tương hỗ.
- Đa số và thiểu số. Lượng hoá các yếu tố định tính.
- Xử lí số liệu từ bảng và đồ thị.

 

MỘT SỐ LƯU Ý:
1. Người tham gia sẽ được đánh giá bằng các bài kiểm tra đầu khoá, giữa khoá và cuối khoá trên nhiều khía cạnh: IQ, phân tích ngôn ngữ (tiếng Việt), đánh giá mô hình dựa trên sơ đồ khối đơn giản… Người tham gia nhận hệ kết quả và tự phân tích chính kết quả đó (thực hiện meta-analysis) trong buổi phân tích 1-1 với người dạy.

2. Không yêu cầu người tham dự có kiến thức về Toán, tuy nhiên cần nắm vững kiến thức Toán cấp 1 (cộng, trừ, nhân chia, phân số, tỉ lệ…), vì một số module sẽ cần những nền tảng này.

3. Trong thời gian học, khuyến khích người tham gia đọc nhiều sách báo (theo hướng dẫn), tự tìm ví dụ cho các mô hình trong lớp, nhìn nhận đối chiếu (reflection) và tự đưa ra những kết luận, chuyển hoá thành quyết định và hành động.

 

Thời gian/ Địa điểm:
- Thời gian: 19h30 – 21h30, tối thứ 3 và thứ 5 hằng tuần, bắt đầu từ 04/04/2019.
- Địa điểm (dự kiến): PAPAYA House, số 220/66 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM.

 

[Minh hoạ câu hỏi]

Thông tin vé

Vé tham dự (1 người)

4.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé đăng kí 1 người. Khai giảng: 4/4/2019, học 16 buổi, vào tối thứ 3 - 5 trong tuần, từ 19h30 đến 21h30.

Vé tham dự (2 người)

7.600.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé cho 2 người (giảm 10%). Khai giảng: 4/4/2019, học 16 buổi, vào tối thứ 3 - 5 trong tuần, từ 19h30 đến 21h30.

Nhà tổ chức

Hình Hài Thế Giới

https://fb.com/hinhhaithegioi

Liên hệ nhà tổ chức