Giới thiệu

Cập nhật thông tin

Nội dung khóa học:

 • Chuyên đề 1: Elicitation: Requirements Workshop

 • Chuyên đề 2: Business Process Modeling

 • Chuyên đề 3: Business Data Modeling

 • Chuyên đề 4: Review Process Modeling and Data Modeling outputs

 • Chuyên đề 5: BA for Waterfall vs. Agile

 • Chuyên đề 6: UX.General - UX.Usability (Theory) & (Practice)

 • Chuyên đề 7: User Story

 • Chuyên đề 8: Functional Specification

 • Chuyên đề 9: Review: User Story and UX - Usability 

 • Chuyên đề 10: BA Lead & Effective Documentation

 • Chuyên đề 11: Review Final Assignment

 • Chuyên đề 12: Sum-up

Thông tin vé

Lớp BA Nâng Cao

7.900.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Công ty Cổ Phần Đào tạo và Tư vấn BAC

BAC là một công ty chuyên về đào tạo và tư vấn trong lĩnh vực phân tích nghiệp vụ phần mềm. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp để đáp ứng yêu cầu phân tích, hỗ trợ và đánh giá dự án cũng như các khóa đào tạo theo yêu cầu. Đặc biệt, các khóa học Business Analyst (BA) của chúng tôi không chỉ là chìa khóa giúp các cá nhân trở thành một chuyên gia phân tích nghiệp vụ phần mềm mà còn mang đến cho doanh nghiệp bạn một đội ngũ BA có năng lực mà bất kì doanh nghiệp nào cũng ao ước.Với sự cam kết cao nhất, chúng tôi bảo đảm sẽ giúp bạn giải quyết tất cả những bài toán khó, qua đó, khẳng định vai trò Công ty Đào tạo và Tư vấn phân tích nghiệp vụ phần mềm hàng đầu (BA) dẫn đầu tại Việt Nam.

Liên hệ nhà tổ chức