Giới thiệu

Vũ trụ X Signal sẽ đem đến KASHO CLUB những bước sóng âm nhạc kết nối mọi tín hiệu cùng tần số tại:

𝗫 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗟: 𝗞𝗛𝗢̛̉𝗜 𝗡𝗚𝗨𝗢̂̀𝗡

👉🏻 𝟮𝟱/𝟬𝟲 | 𝟮𝟯:𝟬𝟬 - 𝗧𝗜𝗟𝗟 𝗟𝗔𝗧𝗘 👈🏻

Khởi nguồn cùng những tín hiệu thanh âm đầy chất BASS - của dàn nghệ sĩ UNDERGROUND: 𝗧𝗥𝗜𝗣𝗟𝗘 𝗗, 𝗝𝗔𝗦𝗘, 𝗠𝗜𝗡𝗢𝗧𝗢, 𝗧𝗘𝗗𝗗𝗬 𝗖𝗛𝗜𝗟𝗟𝗔, 𝗟𝗔𝗠𝗗𝗔𝗢𝗗𝗔𝗢, 𝗗𝗔𝗡𝗡𝗬, 𝗕𝗢𝗢𝗚𝗜𝗘,... - sẽ mon men vào góc sâu nhất trong tâm hồn

𝗧𝗜𝗖𝗞𝗘𝗧𝗦 𝗢𝗡 𝗦𝗔𝗟𝗘!

🎟 GA: 250.000VNĐ/PAX (+ 01 FREE DRINK)

◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉◉

KᗩᔕᕼO ᑕᒪᑌᗷ

💠 𝟎𝟗𝟕𝟕 𝟓𝟎𝟐 𝟓𝟎𝟐

💠 𝐋𝐞𝐯𝐞𝐥 𝟏𝟏, 𝟗𝟗 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐓𝐡𝐢 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐊𝐡𝐚𝐢, 𝐃𝟏

#KASHO #XSIGNAL #KHOINGUON #UNDERGROUND #MUSIC #KASHOPLANET #LETSGO #CHEER #JOY #YOUTH #FUN #DANCE #BESTCLUBS #NIGHTLIFE #SAIGON

Thông tin vé

250.000 VND
Vé ngừng bán online

INCLUDING 1 FREE DRINK

Nhà tổ chức

KASHO CLUB

KASHO CLUB

Liên hệ nhà tổ chức