Giới thiệu

Chương trình ca nhạc - hài đặc biệt để kỷ niệm 30 năm thành lập Sân khấu ca nhạc Trống Đồng

Thông tin vé

Vé Thường

150.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Sân khấu Trống Đồng

Sân khấu Trống Đồng

Liên hệ nhà tổ chức