Giới thiệu

LÃNH ĐẠO TẠO ĐỘT PHÁ: ỨNG BIẾN ĐỂ VƯƠN MÌNH (AGILE TO THRIVE)

 

***MUA COMBO ĐỂ ĐƯỢC CHIẾT KHẤU: 

Thông tin vé

FORUM

2.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhập MÃ CODE để được chiết khấu:

Từ 3-5 người (giảm 15%): COMBO3-5
Từ 6-10 người (giảm 20%): COMBO6-10
Từ 10 người trở lên (giảm 25%): COMBO>10

Hoặc LIÊN HỆ BTC để mua vé: (028) 3995 6579 – (028) 3995 6580

* Nếu có nhu cầu xuất hóa đơn giá trị gia tăng, quý khách vui lòng gửi thông tin về support@ticketbox.vn để được hỗ trợ tốt nhất.

Forum + Gala Dinner

2.800.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhập MÃ CODE để được chiết khấu:

Từ 3-5 người (giảm 15%): COMBO3-5
Từ 6-10 người (giảm 20%): COMBO6-10
Từ 10 người trở lên (giảm 25%): COMBO>10

Hoặc LIÊN HỆ BTC để mua vé: (028) 3995 6579 – (028) 3995 6580

* Nếu có nhu cầu xuất hóa đơn giá trị gia tăng, quý khách vui lòng gửi thông tin về support@ticketbox.vn để được hỗ trợ tốt nhất.

Gala

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhập MÃ CODE để được chiết khấu:

Từ 3-5 người (giảm 15%): COMBO3-5
Từ 6-10 người (giảm 20%): COMBO6-10
Từ 10 người trở lên (giảm 25%): COMBO>10

Hoặc LIÊN HỆ BTC để mua vé: (028) 3995 6579 – (028) 3995 6580

* Nếu có nhu cầu xuất hóa đơn giá trị gia tăng, quý khách vui lòng gửi thông tin về support@ticketbox.vn để được hỗ trợ tốt nhất.

1 Workshop (WS)

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhập MÃ CODE để được chiết khấu:

Từ 3-5 người (giảm 15%): COMBO3-5
Từ 6-10 người (giảm 20%): COMBO6-10
Từ 10 người trở lên (giảm 25%): COMBO>10

Hoặc LIÊN HỆ BTC để mua vé: (028) 3995 6579 – (028) 3995 6580

* Nếu có nhu cầu xuất hóa đơn giá trị gia tăng, quý khách vui lòng gửi thông tin về support@ticketbox.vn để được hỗ trợ tốt nhất.

Full package (Forum + 4 WS)

3.800.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhập MÃ CODE để được chiết khấu:

Từ 3-5 người (giảm 15%): COMBO3-5
Từ 6-10 người (giảm 20%): COMBO6-10
Từ 10 người trở lên (giảm 25%): COMBO>10

Hoặc LIÊN HỆ BTC để mua vé: (028) 3995 6579 – (028) 3995 6580

* Nếu có nhu cầu xuất hóa đơn giá trị gia tăng, quý khách vui lòng gửi thông tin về support@ticketbox.vn để được hỗ trợ tốt nhất.

Full package (Forum + Gala Dinner + 4 WS)

4.500.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhập MÃ CODE để được chiết khấu:

Từ 3-5 người (giảm 15%): COMBO3-5
Từ 6-10 người (giảm 20%): COMBO6-10
Từ 10 người trở lên (giảm 25%): COMBO>10

Hoặc LIÊN HỆ BTC để mua vé: (028) 3995 6579 – (028) 3995 6580

* Nếu có nhu cầu xuất hóa đơn giá trị gia tăng, quý khách vui lòng gửi thông tin về support@ticketbox.vn để được hỗ trợ tốt nhất.

4 Workshop (WS)

4.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhập MÃ CODE để được chiết khấu:

Từ 3-5 người (giảm 15%): COMBO3-5
Từ 6-10 người (giảm 20%): COMBO6-10
Từ 10 người trở lên (giảm 25%): COMBO>10

Hoặc LIÊN HỆ BTC để mua vé: (028) 3995 6579 – (028) 3995 6580

* Nếu có nhu cầu xuất hóa đơn giá trị gia tăng, quý khách vui lòng gửi thông tin về support@ticketbox.vn để được hỗ trợ tốt nhất.

Nhà tổ chức

HỘI NỮ DOANH NHÂN TP.HCM (HAWEE)

Hội Nữ Doanh Nhân TP.HCM - HAWEE gồm các chị nữ doanh nhân có uy tín tại thành phố đã được thành lập với mong muốn - Tập hợp các nữ doanh nhân thành phố để cùng nhau gắn bó, chia sẻ và nâng đỡ nhau cùng phát triển trong kinh doanh cũng như cân bằng, tiến bộ trong cuộc sống, làm cho mỗi chị em ý thức được về tiềm năng của mình, nắm lấy cơ hội và tạo ra nhiều cơ hội khác để các chị em khác cùng thành công.

HAWEE là một tập thể luôn gắn kết bằng tình bạn, sự chân thành và tình bạn ấy sẽ luôn bền chặt theo thời gian cho dù thương trường hay cuộc sống có nhiều sóng gió và thay đổi. Khai phá và phát huy tận dung được nhiều nguồn hỗ trợ quan trọng từ các tổ chức quốc tế cho sự phát triển của phụ nữ nói chung và nữ Doanh nhân nói riêng.

Liên hệ nhà tổ chức