Giới thiệu

Foreign employees working in Vietnam

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Recruiting foreign employees working in Vietnam is an inevitable trend in response to the demands of international economic integration and attracting foreign investment. Many foreign employees are also transferred and assigned by their parent companies abroad to work in Vietnam in various forms of employment.

Việc tuyển dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là xu thế tất yếu trước nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và thu hút đầu tư nước ngoài. Nhiều người lao động nước ngoài cũng được công ty mẹ ở nước ngoài điều chuyển, chỉ định sang Việt Nam làm việc theo các hình thức làm việc khác nhau.

What legal issues do Vietnamese enterprises need to consider when recruiting and accepting foreign employees? How to get a work permit and conclude an employment contract in accordance with the law? Can enterprises enter into contracts other than employment contracts?

Để doanh nghiệp Việt Nam tuyển dụng và tiếp nhận người lao động nước ngoài làm việc cho mình cần quan tâm những vấn đề pháp lý gì? Giấy phép lao động, giao kết hợp đồng lao động sao cho đúng luật? Doanh nghiệp có thể giao kết hợp đồng khác ngoài hợp đồng lao động hay không?

Vietnamese enterprises need to understand correctly and fully the requirements of labour law in matters of social insurance, health insurance, labour accident, occupational and disease insurance, and unemployment insurance as well as such as personal income tax issues and other labour issues.. Doanh nghiệp Việt Nam cần hiểu đúng, và đủ các yêu cầu của pháp luật lao động trong các vấn đề về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp cũng như những vấn đề về thuế thu nhập cá nhân và các vấn đề lao động khác.

Phuoc & Partners is delighted to introduce and collaborate with you at the Legal Talk #10 seminar with the theme “Foreign employees working in Vietnam”. By attending the seminar, you will be equipped with the necessary knowledge and skills to lawfully recruit and employ foreign employees, thus helping enterprises mitigate legal risks.

Phuoc & Partners hân hạnh được giới thiệu và đồng hành với quý anh/chị Hội thảo Legal Talk #10 với chủ đề “Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam”. Đến với hội thảo, anh/chị sẽ được trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết để tuyển dụng và sử dụng người lao động nước ngoài một cách hợp pháp, từ đó giúp doanh nghiệp hạn chế những rủi ro pháp lý.

Thông tin vé

Vé thông thường (áp dụng cho vé offline)

850.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé thông thường: 850.000/vé: áp dụng cho cá nhân tham gia trực tiếp tại Hội thảo

Lưu ý: Tiền vé trên đã bao gồm VAT, phí tham dự, tiệc trà nhẹ, các tài liệu và phần quà trong Hội thảo. Các ưu đãi của mỗi loại vé không được đồng thời áp dụng. Vé đã mua không hoàn lại.

Vé ưu đãi 1 (áp dụng cho vé offline)

800.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé ưu đãi 1: 800.000/vé: áp dụng cho cá nhân đăng ký sớm để tham gia trực tiếp tại Hội thảo (số lượng có hạn)

Lưu ý: Tiền vé trên đã bao gồm VAT, phí tham dự, tiệc trà nhẹ, các tài liệu và phần quà trong Hội thảo. Các ưu đãi của mỗi loại vé không được đồng thời áp dụng. Vé đã mua không hoàn lại.

Vé thông thường (áp dụng cho vé online)

550.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé thông thường: 550.000/vé: áp dụng cho cá nhân tham gia online Hội thảo

Lưu ý: Tiền vé trên đã bao gồm VAT, phí tham dự, các tài liệu. Các ưu đãi của mỗi loại vé không được đồng thời áp dụng. Vé đã mua không hoàn lại.

Vé ưu đãi 1 (áp dụng cho vé online)

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé ưu đãi 1 (áp dụng cho vé online): 500.000 VNĐ/vé online – ưu đãi dành cho 10 người tham dự đăng ký và thanh toán sớm nhất;

Lưu ý: Tiền vé trên bao gồm VAT, phí tham dự. Các ưu đãi của mỗi loại vé sẽ không được đồng thời áp dụng.

Vé ưu đãi 2 (áp dụng cho vé offline)

2.250.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé ưu đãi 2 (chỉ áp dụng cho vé offline): 2.250.000 VNĐ/3 vé – ưu đãi dành cho nhóm 03 người tham dự đăng ký và thanh toán cùng nhau.

Lưu ý: Tiền vé trên bao gồm VAT, phí tham dự, tiệc trà nhẹ, các tài liệu và phần quà (nếu có) trong hội thảo. Các ưu đãi của mỗi loại vé sẽ không được đồng thời áp dụng.

Nhà tổ chức

Phuoc & Partners Law Firm

Phuoc & Partners has a long and proud history of nearly 20 years of advisory and litigation services in Vietnam and currently have a combined team of nearly 80 highly experienced professionals in our three offices in Ho Chi Minh City, Hanoi & Danang. We are a full service legal practice with a focus on the following practices: Taxation, Labour & Employment, Corporate, M&A, Foreign Investment, Commerce, Real Estate & Construction, Banking & Finance, IP, Dispute Resolution as well as Regulatory & Trade.

Liên hệ nhà tổ chức