Giới thiệu

“Hội Nghị Đa Phương Thường Niên 2019”

Hợp Tác - Tác động - Bền vững

(English Below)

Về Sự Kiện:

Với tiêu đề hội nghị năm nay “Hội Nghị Đa Phương Thường Niên 2019” - mục tiêu để phản ánh sự nỗ lực không ngừng nghỉ của LIN trong cộng đồng và kết nối các lĩnh vực lại với nhau, LIN muốn tiếp tục nhấn mạnh ba khía cạnh Hợp Tác - Tác động - Bền vững tại Việt Nam.

Để phản ánh tầm quan trọng của các bên trong việc thúc đẩy sự phát triển ở Việt Nam thông qua quan hệ đối tác, trọng tâm của chúng tôi cho Hội nghị 2019 sẽ được chia làm 3 phần:

 

Mục Tiêu:

Tiếp nối các năm trước, Hội Nghị Đa Phương Thường Niên 2019 thúc đẩy quan hệ đối tác đa phương nhằm để:

  • Xây dựng giá trị và tác động bền vững đến sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.
  • Khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp tục phát triển bền vững.
  • Tăng cường quan hệ đối tác với các bên liên quan chính từ doanh nghiệp, phi lợi nhuận và chính phủ.
  • Những ví dụ sẽ đến từ các mối quan hệ đối tác đa bên sẽ trình bày các khung định, công cụ và nền tảng thông qua các nghiên cứu điển hình thực tế tại Việt Nam và quốc tế.

Sự kiện quy tụ hơn 200 đại diện quốc tế và địa phương từ các doanh nghiệp, phi lợi nhuận, nhà nghiên cứu, học viện, truyền thông và chính phủ, những người có chung mục tiêu về phát triển, nhằm tạo ra một không gian sống và làm việc an toàn cho tất cả mọi người, và góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững tại Việt Nam.

Cùng nhìn lướt qua danh sách các doanh nghiệp, tổ chức và tổ chức phi lợi nhuận sẽ tham gia chia sẻ tại sự kiện:

👉Để xem chi tiết lịch trình hội nghị và thông tin diễn giả - Link: http://lin-annual-conference.org/#speaker

***Xin lưu ý, giá vé bán tại Hội Nghị là 1,500,000VND/vé, hãy đăng ký ngay để giữ chỗ trước. 

Nếu bạn quan tâm tài trợ cho sự kiện hoặc có câu hỏi nào về sự kiện. Vui lòng liên hệ Ms Tuyền (Kelly), Trưởng Ban Hợp Tác Doanh Nghiệp & Gây Quỹ qua email kelly.vo@linvn.org.

Thông tin thêm về sự kiện: http://lin-annual-conference.org/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIN’s Annual Cross-Sector Conference 2019

Partnerships - Impact - Sustainability

With our conference title “LIN’s Annual Cross-Sector Conference 2019” to reflect LIN’s continued engagement in the community and bringing sectors together, LIN wants to continue to emphasize “Partnerships - Impact - Sustainability” in Vietnam.

To reflect the importance of the key players driving development in Vietnam through partnership, our focus for the 2019 Conference is threefold:

Event's Objective:

Following from the previous years, the 2019 Conference promotes cross-sector partnerships that:

  • Build value and sustainable impact to the socio-economic development of Vietnam.

  • Encourage and enable businesses to continue to grow sustainably.

  • Strengthen partnerships with key stakeholders from business, nonprofit, and government.

  • Examples will come from cross-sector partnerships presenting frameworks, tools, and platforms through practical case studies in Vietnam and internationally

The event gathers over 200 international and local representatives from business, NGOs/NPOs, researchers, academia, media, and government, who share common development goals, that create a safe living and working space for all, and contribute to sustainable socio-economic development.

Check out some of the who’s who of the conference and meet your peers, colleagues, visionaries, doers and representatives all in one day.

👉 To see the full agenda and more information about the speakers – Click here http://lin-annual-conference.org/en/#speaker

👉 To print out the full agenda with speakers - Click here 

***Please note - at-door ticket price for the Conference is 1,500,000 VND so register your spot in advance. 

If you have any questions about the event or interested in sponsoring the event. Please contact Ms Tuyền (Kelly), Head of Corporate Partnerships & Fundraising at kelly.vo@linvn.org 

For more information about the event, please visit our event website at http://lin-annual-conference.org/en/

Thông tin vé

GENERAL ADMISSION

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

10:35 - 11: 55

Nhà tổ chức

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN

LIN Center for Community Development was founded in 2009 to “help local people address local needs”. We seek to reduce poverty and increase opportunities for all in Vietnam by strengthening the local individual and institutional philanthropists (donors and volunteers) and nonprofit organizations (NPOs) with our services of building and facilitating local social capital, intellectual capital, and Financial capital.

Liên hệ nhà tổ chức