Giới thiệu

Thông tin vé

Vé VVIP

800.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu B1

Vé VIP - S1

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu S1

Vé VIP - S2

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu S2

Vé VIP - S3

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu S3

Vé Khán đài - A2

200.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu A2

Vé Khán đài - A3

200.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu A3

Vé Khán đài - B2

200.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu B2

Vé Khán đài - B3

200.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu B3

Nhà tổ chức

Công ty cổ phần Võ thuật tổng hợp Việt Nam

Công ty chuyên tổ chức giải MMA tại Việt Nam

Liên hệ nhà tổ chức