Giới thiệu

Thông tin vé

Vé VIP - S1

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu sàn S1

Vé VIP - S2

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu sàn S2

Vé VIP - A2

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu VIP khán đài A2

Vé VIP - A3

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu VIP khán đài A3

Vé VIP - B2

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu VIP khán đài B2

Vé VIP - B3

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu VIP khán đài B3

Vé Khán đài - A4

200.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu Khán đài A4

Vé Khán đài - B4

200.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu khán đài B4

Nhà tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN VÕ THUẬT TỔNG HỢP VIỆT NAM

Công ty chuyên tổ chức giải đấu MMA chuyên nghiệp.

Liên hệ nhà tổ chức