Giới thiệu

Thông tin vé

Vé VIP sàn - S1

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu ngồi VIP sàn

Vé VIP sàn - S2

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu ngồi VIP sàn S2

Vé VIP Khán đài - A2

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu ngồi VIP khán đài

Vé VIP Khán đài - A3

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu ngồi VIP khán đài

Vé VIP Khán đài - B2

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu ngồi VIP khán đài

Vé VIP Khán đài - B3

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu ngồi VIP khán đài

Vé Khán đài - A4

200.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu Khán đài A4

Vé Khán đài - B4

200.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu ngồi Khán đài

Nhà tổ chức

Công ty cổ phần Võ thuật tổng hợp Việt Nam

Công ty chuyên tổ chức các sự kiện MMA chuyên nghiệp tại Việt Nam

Liên hệ nhà tổ chức