Giới thiệu

Cập nhật thông tin sự kiện ở đây

Thông tin vé

Vé VVIP - VVIP B

800.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu VVIP B ( theo sơ đồ)

Vé VIP sàn - S1

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu VIP sàn S1 ( theo sơ đồ)

Vé VIP sàn - S2

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu VIP sàn S2 ( theo sơ đồ)

Vé VIP sàn - S3

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé VIP sàn S3 ( theo sơ đồ)

vé VIP sàn - S4

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé VIP sàn S4 (theo sơ đồ)

Vé VIP Khán đài - B1

200.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé khán đài B1

Vé VIP Khán đài - B2

200.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu Khán đài B2 ( theo sơ đồ)

Vé VIP Khán đài - A1

200.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu Khán đài A1 ( theo sơ đồ)

Vé VIP Khán đài - A2

200.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu Khán đài A2 ( theo sơ đồ)

Vé VIP Khán đài - C

200.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu Khán đài C ( theo sơ đồ)

Vé Khán đài - A

100.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu Khán đài A ( theo sơ đồ)

Vé Khán đài - B

100.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu Khán đài B ( theo sơ đồ)

Vé Khán đài - D

100.000 VND
Vé ngừng bán online

Khu Khán đài D ( theo sơ đồ)

Nhà tổ chức

Công ty Cổ phần Võ thuật tổng hợp Việt Nam

Công ty chuyên tổ chức giải MMA chuyên nghiệp.

Liên hệ nhà tổ chức