Giới thiệu

Greeting and Welcome Parents,
(For Vietnamese please read below)

🌞 We at Little Genius International Kindergarten and Educational Center believe every child deserves to have the best opportunities when it comes to education. On March 3, 2018, we would like to invite friends and family to our Open Day Event, from 2:00 pm - 4:00 pm. 

Little Genius Open Day 2018 will include:
🏤 A showcase of facilities and campus tours
🔥 An opportunity to meet teachers and other potential students
📓 Open and interactive classrooms
🌡 Science experiments
🤾‍ Sports activities
💃 Dance activities and performances
🌝 Face Painting
🎨 Art & Craft Activities
🎈 Balloon Man
- ... and much more

Warmest Regards,
Little Genius Educational Center Team
---------
Kính gửi Quý phụ huynh,

🌞 Little Genius tin rằng mỗi đứa trẻ xứng đáng có được những cơ hội tốt nhất khi bắt đầu đến trường. Do đó, Trường trân trọng kính mời tất cả quý vị phụ huynh, gia đình và bạn bè đến tham dự ngày hội tham quan Trường của chúng tôi lúc 14h00 – 16h00 thứ bảy, ngày 3 tháng 3 năm 2018. 


Những hoạt động sẽ diễn ra:
🏤 Tham quan trường và cơ sở vật chất
🔥 Gặp gỡ giáo viên và học sinh
📓 Tham quan lớp học
🌡 Khám phá thí nghiệm khoa học
🤾‍ Hoạt động thể thao
💃 Biểu diễn Hip-hop, K-pop, Ballet
🌝 Vẽ mặt cho bé
🎨 Vẽ và làm thủ công
🎈 Chú hề thổi bong bóng
- ... và nhiều hoạt động khác

Thông tin vé

LG Open Day

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Little Genius International Kindergarten & Educational Center

“It takes a village to raise a child” is the basis of our policy here at LGK. From head teachers, to kitchen staff, to our cheerful bus driver, each person at this school is here to promote self discovery, awareness, and foster independence in each of our students.

Liên hệ nhà tổ chức