Giới thiệu

Đại nhạc hội Chào Tân sinh viên Học viện Ngân hàng 2019 LIVE IT UP - SPRINGATE

Thông tin vé

LIU 2019

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Blue Wings - Đội Cộng tác viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng

Đại nhạc hội Chào Tân sinh viên Học viện Ngân hàng 2019 LIVE IT UP - SPRINGATE được tổ chức bởi Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng; được thực hiện bởi Đội Cộng tác viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng - Blue Wings

Liên hệ nhà tổ chức