Giới thiệu

Tên khóa học: Luyện Thi Chứng Chỉ Chuyên Gia Quản Lý Dự Án Project Management Professional (PMP)® của Project Management Institute (PMI)®.

Tỷ lệ thi đậu PMP® năm 2016: 100%

 

Mục tiêu

  • Trả lời chính xác 100% các câu hỏi liên quan đến thuật ngữ, khái niệm, và kinh nghiệm (rules of thumbs)
  • Trả lời chính xác 100% các câu hỏi liên quan đến 20 công thức tính toán
  • Nắm vững 47 quy trình, 5 nhóm quy trình và 10 lĩnh vực kiến thức của A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide). Trả lời chính xác các câu hỏi liên quan đến ITTO của từng quy trình
  • Phân biệt rõ tips and tricks với best approaches. Trả lời chính xác các câu hỏi xử lý tình huống
  • Thi đậu chứng chỉ chuyên gia quản lý dự án PMP® dễ dàng và tự tin nhất

Đối tượng

  • Đây là khoá HỌC ĐỂ THI PASS FOR SURE được thiết kế với thời gian học ít nhất dành cho tất cả các bạn đang có kế hoạch thi PMP®.

Thông tin vé

Vé tháng 8

15.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

STEVBROS TRAINING AND CONSULTANCY - GLOBAL PMI R.E.P

Stevbros đang đào tạo chuyên gia quản lý dự án cho các doanh nghiệp và cung cấp khóa học cho các chuyên gia quản lý dự án ở 168 quốc gia trên thế giới.

Liên hệ nhà tổ chức