Giới thiệu

Khai giảng: 06/08/2017

 

Mục tiêu

  • Trả lời chính xác 100% các câu hỏi liên quan đến thuật ngữ, khái niệm, và kinh nghiệm (rules of thumbs).
  • Trả lời chính xác 100% các câu hỏi liên quan đến 20 công thức tính toán.
  • Nắm vững 47 quy trình, 5 nhóm quy trình và 10 lĩnh vực kiến thức của A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide). Trả lời chính xác các câu hỏi liên quan đến ITTO của từng quy trình.
  • Phân biệt rõ tips and tricks với best approaches. Trả lời chính xác các câu hỏi xử lý tình huống.
  • Thi đậu chứng chỉ chuyên gia quản lý dự án PMP® dễ dàng và tự tin nhất.

 

Đối tượng

  • Đây là khoá HỌC ĐỂ THI PASS FOR SURE được thiết kế với thời gian học ít nhất dành cho tất cả các bạn đang có kế hoạch thi PMP®.

 

Chứng chỉ

  • Tên chứng chỉ: PMP® EXAM PREPARATION
  • Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ Project Management Institute (PMI)® cấp 35 PDUs (Professional Development Unit - đơn vị phát triển chuyên nghiệp).
  • Stevbros (ủy quyền đào tạo toàn cầu của Viện Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ Project Management Institute (PMI)® cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học được công nhận ở tất cả các nước trên thế giới.

 

Thông tin vé

PMP

15.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Stevbros Training and Consultancy

Stevbros đang đào tạo chuyên gia quản lý dự án cho các doanh nghiệp và cung cấp khóa học cho các chuyên gia quản lý dự án ở 168 quốc gia trên thế giới.

Liên hệ nhà tổ chức