Giới thiệu

 

Đêm nhạc Myra Trần

Gía vé/người:

  • Khu Thảnh Thơi: 1000k/người - Bao gồm 1 phần nước
  • Khu Bềnh Bồng: 850k/người
  • Khu Mơ Màng: 650k/người
  • Khu Nhởn Nhơ: 350k/người

✪ Cùng tận hưởng lại những khoảnh khắc tuyệt vời trong "Đêm-nhạc-trên-Mây" tại

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THÔNG TIN

  ☁️ Mọi sai sót về thời gian,địa điểm show đã ghi rõ bên Mây không chịu trách nhiệm về việc đi sai thời gian,địa điểm

***Trong điều kiện sự kiện diễn ra bình thường, việc hoàn trả vé và hoàn tiền sẽ do Nhà tổ chức sự kiện quyết định!

 

Thông tin vé

THẢNH THƠI

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

BỀNH BỒNG

850.000 VND
Vé ngừng bán online

MƠ MÀNG

650.000 VND
Vé ngừng bán online

NHỞN NHƠ

350.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

MÂY LANG THANG

MÂY LANG THANG
✪ Cùng tận hưởng lại những khoảnh khắc tuyệt vời trong "Đêm-nhạc-trên-Mây" tại

Liên hệ nhà tổ chức