Giới thiệu

🎃EIY Public Speaking club meeting is opening on Thursday night & Sunday morning weekly from Sep 20, 2018🎃

Understanding the needs of conducting EIY Public Speaking club meeting on weekday night as some of participants cannot make it on the weekend, finally EIY Public Speaking has decided to organize club meeting on both schedule as below from Sep 20, 2018:

🎃Thursday night, 18:30-20:30
🎃Sunday morning, 10:30-12:30

As EIY Public Speaking club member, you can join either day above to deliver speech. Here is EIY Public Speaking club 5th season information:
🎃Start date: Thursday, Sep 20, 18:30-20:30
🎃End date: Oct 28, 10:30-12:30 
🎃Schedule: Thursday night & Sunday morning 
🎃Venue: EIY office
🎃Membership length: 1.5 months/ 6 meetings
🎃Membership fee: 1.2 mil/ a member
🎃Number of members: maximum of 15
🎃Deadline of registration: Sep 10, 2018

Note: We will close members recruitment for this season sooner if there are enough members of our club.

Promise there are more values bringing to members in this season! FIRST COME FIRST SERVE!

Look forward to seeing you at EIY Public Speaking club 5th season!
 

 

 

 

 

 

Thông tin vé

Guest fee

80.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

EIY Public Speaking Club

EIY là Trung Tâm Đào tạo kỹ năng nói trước đám đông. Trung tâm EIY Public Speaking được tạo dựng với một mục tiêu là khát khao góp phần thay đổi cách người trẻ Việt Nam thể hiện bản thân họ qua ngôn ngữ tiếng Anh và ứng dụng các kỹ năng giao tiếp nghề nghiệp trong môi trường công việc toàn cầu hóa như hiện nay.

Liên hệ nhà tổ chức